Thị trường chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng

Sau đây là nội dung chính: Giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng mạnh; Quy định mới bảo hiểm vi mô; Nhu cầu tiêu thụ vàng có chiều hướng giảm; Thị trường xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt đạt tăng trưởng 2 con số.

 

 

Văn Trì - Quỳnh Anh - Minh Anh

Theo Chất lượng và cuộc sống