Thị trường UPCoM: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tính đến hết tháng 2, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh so với tháng 1 trên thị trường Upcom, với tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 18,87 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch (GTGD) đạt hơn 494 tỷ đồng.

Báo cáo về thị trường UPCoM (thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng) tháng 2/2023 của HNX cho biết: Tại thời điểm cuối tháng 2/2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường đạt 857 doanh nghiệp, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng 2/2023 đạt 969,35 nghìn tỷ đồng, giảm 3,53% so với cuối tháng trước.

Thị trường UPCoM tháng 2/2023 có diễn biến giao dịch sôi động, tuy nhiên thanh khoản giảm nhẹ so với tháng trước. KLGD bình quân đạt xấp xỉ 35,93 triệu cổ phiếu/phiên, GTGD bình quân đạt hơn 440 tỷ đồng/phiên, giảm 2,42% về KLGD và 4,67% về GTGD so với tháng 1/2023.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 22/2/2023 được ghi nhận là phiên có KLGD cao nhất tháng với 59,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, và cũng là phiên giao dịch có GTGD cao nhất, đạt hơn 830 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM Index có xu hướng tăng trong hai tuần đầu của tháng và có có xu hướng giảm về cuối tháng, đóng cửa tháng 2/2023 đạt 76,44 điểm, tăng 0,8% so với cuối tháng 1/2023.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh trên thị trường UPCoM.  
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh trên thị trường UPCoM.  

Về biến động giá cổ phiếu, theo HNX, tăng giá mạnh nhất trong tháng 2 là mã chứng khoán VNZ của Công ty Cổ phần (CTCP) VNG với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 898 nghìn đồng, tăng 167,26% so với cuối tháng trước.

Tiếp theo là TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải với giá đóng cửa đạt 32.200 đồng, tăng 76,92% so với cuối tháng trước.

Ngoài ra, trong nhóm tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu CFV của CTCP Cà phê Thắng Lợi, ABC của CTCP Truyền thông VMG, HFC của CTCP Xăng dầu HFC.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, C4G, VHG, SBS, LMH với khối lượng giao dịch lần lượt là 184 triệu, 60 triệu, 30 triệu, 28 triệu, và 27 triệu cổ phiếu.

“Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh so với tháng 1/2023, với tổng KLGD đạt 18,87 triệu cổ phiếu, GTGD đạt hơn 494 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 260 tỷ đồng và bán ra 234 tỷ đồng, tính chung trong tháng 2/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng xấp xỉ 25,99 tỷ đồng, giảm 60% so với mức mua ròng của tháng trước”, báo cáo cho biết.

Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, QNS, ACV, VEA, MML. Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, VTP, VEA, ACV, QNS.

Giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán đạt 69,1 tỷ đồng, giảm hơn 57% so với tháng 1/2023 trong đó mua vào 42,5 tỷ đồng, bán ra 26,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 2/2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường đạt 857 doanh nghiệp, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày cuối tháng 2/2023 đạt 969,35 nghìn tỷ đồng, giảm 3,53% so với cuối tháng trước.

Ngân Hà

Theo Doanh nghiệp Việt Nam