Chứng khoán Rồng Việt thua lỗ, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu VDS đưa vào diện cảnh báo từ 16/3 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022 bị âm 51 tỷ đồng.

 

Chứng khoán Rồng Việt thua lỗ, cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo - Ảnh 1

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của VDSC từ khi thành lập đến nay (đơn vị tính: tỷ đồng).

Năm 2022 là năm khá tồi tệ của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng. Đã có 17 công ty chứng khoán bị thua lỗ trong năm vừa qua, trong số đó có VDSC.

Năm vừa qua, VDSC đạt 823 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19,5% so cùng kỳ năm trước và thua lỗ trước thuế 153 tỷ đồng trong khi năm 2021 đạt 534 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với mức lỗ này, VDSC xếp thứ 3 trong các công ty chứng khoán thua lỗ nhiều nhất năm 2022. Đây là mức lỗ lớn nhất của VDSC kể từ khi thành lập đến nay.

Trong công văn giải trình kết quả kinh doanh năm 2022, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết: Tại thời điểm 31/12/2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1.007,09 điểm, giảm 32,78% so với cuối năm 2021, giá trị thanh khoản bình quân phiên 2022 đạt 20.187 tỷ đồng/phiên, giảm 24,67% so với mức bình quân năm 2021 (26.799 tỷ đồng/phiên). Những diễn biến không thuận lợi nói trên của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của VDSC trong kỳ, đặc biệt là hoạt động đầu tư tự doanh và hoạt động kinh doanh môi giới.

Đáng chú ý là các khoản đầu tư cổ phiếu của VDSC ghi nhận thua lỗ 246 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ -35,6%. Các cổ phiếu yêu thích của công ty chứng khoán này là: DBC (-99 tỷ đồng), TCB (-47 tỷ đồng), CTG (-17 tỷ đồng), ACB (-12 tỷ đồng), HSG (-24 tỷ đồng), HPG (-17 tỷ đồng), GVR (-18 tỷ đồng)…

Hiện nay, công ty có 2.108 tỷ đồng nợ vay. Trong đó vay ngắn hạn từ ngân hàng 486 tỷ đồng; trái phiếu ngắn hạn 1.489 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn 133 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu xoay quanh 7,8 - 10,15%/năm.

Hiện nay, VDSC có vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng. Các cổ đông lớn là ông Nguyễn Miên Tuấn sở hữu 17,42%; ông Nguyễn Xuân Đô sở hữu 16,58%; ông Nguyễn Hoàng Hiệp sở hữu 16,58%, bà Phạm Mỹ Linh sở hữu 11,65% và các cổ đông khác sở hữu 37,77%.

Đóng cửa ngày 10/3, cổ phiếu VDS của VDSC đạt 7.500 đồng/cổ phiếu, giảm 73,8% so với mức đỉnh 28.620 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 4/3/2022.

Theo Chất lượng và cuộc sống