Thiếu nguồn tiền, BB Sunrise Power của đại gia Vũ Quang Bảo ‘xin khất’ lãi lô trái phiếu 500 tỉ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty BB Sunrise Power do ông Vũ Quang Bảo làm Chủ tịch HĐQT đã công bố nguyên nhân chậm thanh toán lãi đến hạn cho trái chủ của lô trái phiếu BBSP.H.2023.001.

Lý do mà BB Sunrise Power đưa ra là công ty này chưa thu xếp được nguồn để thanh toán lãi.

Theo kế hoạch, ngày 22/06/2023, Công ty BB Sunrise Power phải thanh toán hơn 14,745 tỷ tiền lãi phát sinh từ lô trái phiếu này.

Ông Vũ Quang Bảo
Ông Vũ Quang Bảo

Đây là lô trái phiếu phát hành vào ngày 22/12/2020, với tổng giá trị trái phiếu là 500 tỷ đồng. Ngày đáo hạn trái phiếu là 22/12/2023. Ngày thanh toán lãi theo kế hoạch là ngày 22/03/2023 và ngày 22/06/2023.

Lãi ngày 22/03/2023 vẫn được công ty thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên, đến hạn tiếp theo là ngày 22/06/2023, BB Sunrise Power đã chậm thanh toán như nêu trên.

Thời gian chậm thanh toán tính đến ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là hơn 2 tháng.

Lô trái phiếu trên được tư vấn phát hành và đăng ký lưu ký tại Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt - TVSI. Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank. Tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA.

Công ty BB Sunrise Power được thành lập vào năm 2019, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu là: Đầu tư các dự án năng lượng, đón đầu xu hướng phát triển của ngành năng lượng tái tạo.

Công ty đã thực hiện một số dự án như: Dự án thủy điện tại Kom Tum, Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, Dự án Điện gió tại Ninh Thuận, Dự án Thủy điện tại Hà Giang, Dự án Điện gió tại Gia Lai…

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance