Tỉ lệ doanh nghiệp có thể vay vốn ngân hàng giảm

Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ doanh nghiệp có thể vay vốn được từ hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm trong thời gian qua.

Nếu như năm 2017 có 49,37% doanh nghiệp tham gia khảo sát tiếp cận được vốn từ các tổ chức tín dụng (TCTD) thì con số này giảm qua các năm và chỉ còn 35,41% trong năm 2021. Điều đó cho thấy việc các chính sách của luật TCTD cần được xây dựng theo hướng thúc đẩy cạnh tranh giữa các TCTD để thu hút khách hàng.

Tỉ lệ doanh nghiệp có thể vay vốn ngân hàng giảm - Ảnh 1

Tỉ lệ doanh nghiệp có thể vay vốn ngân hàng giảm.

Tuy nhiên, nội dung của hồ sơ đề nghị xây dựng luật và các tài liệu thuyết minh chưa thể hiện được định hướng này. Trong các phần xác định vấn đề bất cập, bối cảnh và mục tiêu xây dựng chính sách chưa đề cập đến vấn đề tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung về thực trạng, quan điểm và mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật.

Một kiến nghị khác được VCCI đề cập, đó là giới hạn tăng trưởng tín dụng là một trong những chính sách có ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng của Việt Nam nhưng cơ sở pháp lý của chính sách này rất mỏng.

Ngoài ra, dự thảo quy định về việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi TCTD dừng giao dịch. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ áp dụng cho hình thức giao dịch trực tiếp. Trong khi đó, hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã có hình thức giao dịch trực tiếp qua website hoặc các ứng dụng điện thoại. Việc dừng giao dịch trực tuyến tiềm ẩn một số rủi ro. Trong trường hợp ngân hàng dừng giao dịch trực tuyến kèm với một số tin tức tiêu cực về ngân hàng đó có thể dẫn đến việc người dân lo lắng và rút tiền hàng loạt. 

Văn Trì