Tiến độ nhà máy 1,3 tỷ USD của Tập đoàn Lego tại Bình Dương

Dự án xây dựng Nhà máy Lego tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (VSIP 3) tại tỉnh Bình Dương đang vào giai đoạn hoàn tất. Dự kiến nhà máy sẽ ra mắt sản phẩm Made in Vietnam cuối năm 2024.

Dự án xây dựng Nhà máy Lego tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 3 (VSIP 3) tại tỉnh Bình Dương đang vào giai đoạn hoàn tất. Dự kiến nhà máy sẽ ra mắt sản phẩm "Made in Vietnam" cuối năm 2024.

Tiểu An

Theo VietnamFinance