Tổng công ty IDICO muốn chi 800 tỷ đồng trả cổ tức

Ban lãnh đạo Tổng công ty IDICO dự kiến chi 825 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 3 năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tổng tỷ lệ 25%.

Tổng công ty IDICO – CTCP (Mã: IDC) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền, tổng tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông là 4/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/6. Ngày thanh toán dự kiến là 19/6.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của IDC đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 với tỷ lệ cùng là 40%. Tập đoàn đã hai lần trả cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 35%. Như vậy, IDC sẽ trả cổ tức đợt 3 năm 2023 với tỷ lệ 5% và tạm ứng đợt 1/2024 là 20%. Tỷ lệ cổ tức năm 2024 còn lại là 20%.

Tổng công ty IDICO muốn chi 800 tỷ đồng trả cổ tức - Ảnh 1

Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDC dự kiến chi 825 tỷ đồng trả cổ tức. CTCP Tập đoàn SSG có thể nhận về 186 tỷ đồng khi sở hữu 22,5% vốn, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Viết nhận 98 tỷ đồng nhờ nắm 11,93% vốn.

Về tình hình kinh doanh ba tháng đầu năm, IDC ghi nhận 2.467 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 999 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 797 tỷ đồng, cùng gấp 4,6 lần so với quý 1/2023.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.466 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.502 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu tiên, IDC đã thực hiện 32% kế hoạch lợi nhuận.

Như Hằng

Theo Tài chính doanh nghiệp