Tổng công ty Thép Việt Nam: Lợi nhuận âm, nợ gần 1.000 tỷ đồng

Báo cáo tình chính riêng của Tổng công ty Thép VN – CTCP (VNSTEEL) cho thấy doanh thu quý I/2024 giảm mạnh 77%, lợi nhuận âm hơn 11 tỷ đồng, cùng với đó BHXH nhắc tên vì chậm đóng BHXH hơn 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, theo danh sách công bố mới đây của BHXH thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/4/2024, VNSTEEL (mã chứng khoán là TVN) chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT 2 tháng, tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2024 của riêng công ty mẹ, VNSTEEL ghi nhận doanh thu 3 tháng đầu năm 2023 chỉ hơn 73 tỷ đồng, giảm mạnh 77,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vốn hàng bán quý I/2024 đạt gần 72 tỷ đồng, theo đó, tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu đạt 97,9%.

Cùng với đó, doanh thu tài chính Quý I/2024 chỉ đạt hơn 3,2 tỷ đồng. Được biết tại ngày 31/3/2024, TVN ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền là 608 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt âm 11,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 là 60,7 tỷ đồng.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Lý giải nguyên nhân về doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh, VNSTEEL đưa ra lý do là do lượng hàng bán giảm dẫn đến doanh thu bán hàng giảm, cũng như chưa phát sinh thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con.

Tính đến 31/3/2024, TVN sở hữu tổng tài sản hơn 8.295 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chỉ đạt 915 tỷ đồng, còn phần lớn là tài sản dài hạn với hơn 7.379 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong danh mục tài sản ngắn hạn là hơn 608 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng với hơn 348 tỷ phải thu khác. Cụ thể là phải thu cổ tức lợi nhuận được chia 190 tỷ đồng, phải thu công ty Thép Tấm lá Thống Nhất hơn 128 tỷ đồng, thu tiền bồi thường, giải phóng tàu nhanh, tiền đặt cọc từ nhiều đối tác khác. 

Đáng chú ý, VNSTEEL ghi nhận phải thu dự phòng phải thu khó đòi hơn 103 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu từ công ty Thép Tấm lá Thống Nhất hơn 75 tỷ đồng, từ công ty Khoáng sản và luyện kim Việt hơn 12 tỷ đồng, công ty Xây dựng và Thương mại hơn 2,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, với lĩnh vực bán buôn kim loại quặng sắt, cho thuê máy móc thiết bị, thuê văn phòng, cụ thể, doanh thu bán hàng chiếm 96,7% doanh thu Quý 1/2024, nhưng VNSTEEL chỉ ghi nhận hàng tồn kho hơn 300 triệu đồng.

Về tài sản dài hạn, VNSTEEL sở hữu hơn 7.700 tỷ đồng đầu tư vào công ty con và công ty liên kết. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá đầu tư với danh mục đầu tư tài chính này là 1.266 tỷ đồng.

Tại cuối quý I/2024, VNSTEEL có tổng nợ phải trả hơn 983 tỷ đồng. Trong đó, phải nộp thuế nhà nước hơn 113 tỷ đồng, vay ngân hàng hơn 680 tỷ đồng, phải trả khác hơn 130 tỷ đồng, phải trả người bán chỉ hơn 2 tỷ đồng.

Hiện nay, VNSTEEL có vốn chủ sở hữu hơn 7.311 tỷ đồng, trong đó, vốn góp chủ sở hữu là 6.780 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển gần 251 tỷ đồng và nguồn lợi sau thuế chưa phân phối lên đến gần 280 tỷ đồng.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 6/5/2024, kế hoạch về doanh thu thuần công ty mẹ là 2.341 tỷ đồng, kế hoạch về lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ đồng. Được biết, năm 2023, công ty mẹ VNSTEEL ghi nhận doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính, doanh thu khác) là hơn 1.325 tỷ đồng, chỉ đạt 61,5% kế hoạch năm, cùng với đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt hơn 13,38 tỷ đồng ( vượt so với kế hoạch đặt ra chỉ là 1 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5/2024, TVN có giá đóng cửa dưới mệnh giá chỉ 6.000 đồng/cổ phần. Cùng với đó TVN vẫn đang trong diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán ngoại trừ 3 năm liên tiếp theo quyết định ngày 03/4/2023. Theo ghi nhận của VietnamFinance, BCTC đã kiểm toán năm 2023, Công ty kiểm toán AASC tiếp tục đưa ý kiến loại trừ liên quan đến dự phòng tổn thất dài hạn tại Dự án cải tạo và mở rộng dự án Gang Thép Thái Nguyên, tại khoản đầu tư vào công ty Luyện Kim Việt Trung và khoản đầu tư vào Công ty cổ phần sắt Thạch Khê.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance