Tổng tài sản hệ thống ngân hàng đạt hơn 19,5 triệu tỷ đồng

Đến ngày 31/1/2024, tổng tài sản toàn hệ thống tổ chức tín dụng đạt 19.545.672 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ đạt 1.003.601 tỷ đồng. Tổng tài sản hệ thống ngân hàng giảm hơn 500.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/1/2024, tổng tài sản toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt gần 19,546 triệu tỷ đồng, giảm 527.609 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương mức giảm 2,63%.

Như vậy, tổng tài sản toàn hệ thống thu hẹp sau khi tăng thêm gần 996.500 tỷ đồng trong tháng 12/2023, tương đương mức tăng 5,22%.

Diễn biến giảm của tổng tài sản cũng có cùng xu hướng với tín dụng (cấu phần chiếm tỷ trọng lớn nhất của tổng tài sản các ngân hàng) khi dư nợ toàn hệ thống giảm 0,6% trong tháng 1/2024.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay, việc tín dụng toàn hệ thống suy giảm trong tháng đầu năm cho thấy có tính chất quy luật (dịp trước và trong Tết Nguyên đán tăng trưởng tín dụng có xu hướng chững lại), đồng thời cũng chứng tỏ khả năng phục hồi của nền kinh tế còn chậm, khiến khả năng hấp thụ vốn tín dụng yếu.

Cụ thể ở từng khối ngân hàng, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản giảm mạnh nhất khi thu hẹp gần 347.450 tỷ đồng. Đứng sau là nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước với mức giảm 127.707 tỷ đồng. Khối ngân hàng liên doanh giảm 53.623 tỷ đồng và nhóm các công ty tài chính giảm 6.903 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Chính sách là khối duy nhất ghi nhận tổng tài sản tăng trong tháng 1/2024 khi mở rộng thêm 4.934 tỷ đồng, tương đương tăng 1,41%.

Về vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống vào cuối tháng 1/2024 đạt 1.003.601 triệu tỷ đồng, tăng 0,7% so với cuối năm 2023.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tổng vốn điều lệ đạt 217.882 tỷ đồng, giữ nguyên so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tổng vốn điều lệ đạt 543.191 tỷ đồng, tăng 0,12% so với cuối năm 2023; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài 163.165 tỷ đồng...

Nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính, Ngân hàng Hợp tác xã có vốn điều lệ không thay đổi so với cuối năm 2023 đạt tương ứng 45.321 tỷ đồng và 3.030 tỷ đồng; quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ là 7.052 tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2023...

Về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của toàn hệ thống ở mức 77,87%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước có tỷ lệ là 81,31%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ lệ là 80,88%... Tính đến tháng cuối tháng 1/2024, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,84%. Tỷ lệ an toàn vốn nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước đạt 9,72%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 11,89%...

Tính đến ngày 31/1/2024, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn hệ thống đạt 28,09%, tăng so với mức 27,74% vào cuối năm trướ. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ là 23,22%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ lệ là 40,07%; nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ là 36,67%...

Tính đến ngày 31/3/2024, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 77,87%, tăng so với mức 76,04% vào cuối năm 2023. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 81,31%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 80,88%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 44,41%...

Linh Anh

Theo VietnamFinance