Từ 1/8, thời hạn sử dụng chung cư được quy định thế nào theo Luật Đất Nhà ở 2023?

Luật Nhà ở 2023 sắp có hiệu lực quy định cụ thể về thời hạn sử dụng chung cư mà người dân cần biết.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định thế nào?

Căn cứ Điều 58 Luật Nhà ở 2023 quy định, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà cung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế cần được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Thời gian sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng. Ảnh: Internet
Thời gian sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng. Ảnh: Internet

Theo đó, thời gian sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Sau khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế được quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì UBND cấp tỉnh phải có chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 của Luật này.

Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo Luật này và pháp luật về xây dựng.

Quy định này được cho là hợp lý bởi quyền sở hữu mỗi chủ thể đối với tài sản thuộc sở hữu của mình cần được pháp luật bảo vệ và chỉ được chấm dứt theo ý chí của chủ sở hữu.

Ngoài ra, trường hợp quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý người mua nhà chung cư, dẫn đến thay đổi hành vi, không lựa chọn mua nhà chung cư.

Trường hợp nào nhà chung cư buộc phải phá dỡ?

Căn cứ theo Điều 59 Luật Nhà ở 2023 quy định, nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại Khoản 2 Điều này gồm:

- Nhà chung cư đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 58 của Luật này và thuộc trường hợp phải phá dỡ.

- Nhà chung cư chưa hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 58 của Luật này nhưng thuộc trường hợp phải phá dỡ.

Ngoài ra các trường hợp phải phá dỡ nhà chung cư gồm:

- Nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ không còn điều kiện đảm bảo an toàn để tiếp tục sử dụng.

- Nhà chung cư bị hư hỏng do thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế cần được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: Internet
Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế cần được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: Internet

- Nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

- Hoặc trường hợp nhà chung cư bị hỏng nặng, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu chịu lực chính của công trình và có một trong số các yếu tố như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải... có nguy cơ bị mất an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng cần phá dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống