UBCKNN tiếp tục chấn chỉnh CTCK trong hoạt động liên quan đến TPDN

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và đăng ký, lưu ký TPDN riêng lẻ; công ty chứng khoán, nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán không được thực hiện tư vấn, chào mời, bán TPDN riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các công ty chứng khoán trong hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ như Công văn số 5225/UBCK-QLKD ngày 10/9/2021 nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định pháp luật về TPDN riêng lẻ; Công văn số 2488/UBCK-QLKD ngày 29/4/2022 yêu cầu tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành TPDN riêng lẻ; Công văn số 5640/UBCK-QLKD ngày 21/8/2023 yêu cầu tuân thủ quy định giao dịch chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Để đảm bảo thị trường TPDN hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững, ngày 29/12/2023 UBCKNN tiếp tục có Công văn số 9453/UBCK-TT yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm các Công văn số: 5225/UBCK-QLKD ngày 10/9/2021, Công văn số 2488/UBCK-QLKD ngày 29/4/2022, Công văn số 5640/UBCK-QLKD ngày 21/8/2023 của UBCKNN.

Cùng với đó, UBCKNN cũng yêu cầu các công ty chứng khoán chấp hành nghiêm các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và đăng ký, lưu ký TPDN riêng lẻ; công ty chứng khoán, nhân viên, người hành nghề chứng khoán của công ty chứng khoán không được thực hiện tư vấn, chào mời, bán TPDN riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định.

Công ty chứng khoán không được thực hiện xác nhận chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu đối với TPDN phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp phải đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

“Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Công văn của UBCKNN nêu rõ.

Cũng liên quan đến TPDN, Ngân hàng Nhà nước hiện đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Thống đốc quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN nhằm phù hợp với tình hình thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Cụ thể, NHNN dự kiến sửa đổi quy định mua, bán TPDN của TCTD chuyển giao bắt buộc; bãi bỏ một số điều khoản để tổ chức tín dụng có thể mua lại TPDN ngay sau khi bán; bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng không thanh toán bằng tiền mặt khi mua TPDN…

Dự thảo đang nhận được sự quan tâm của dư luận, bởi thị trường rất kỳ vọng những chủ trương, chính sách mới sẽ tác động tích cực hơn cho sự phát triển của TPDN trong thời gian tới.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, quy định trên giúp hỗ trợ một phần thanh khoản cho thị trường trái phiếu. Tổ chức tín dụng tham gia mua TPDN sẽ giảm phần nào áp lực trái phiếu đáo hạn trong năm 2024.

Thu An

Theo VietnamFinance