VEF dự chi gần 7.000 tỷ đồng làm khu đô thị tại huyện Đông Anh - Hà Nội

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (UPCoM: VEF) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ.

VEF dự chi gần 7.000 tỷ đồng làm khu đô thị tại huyện Đông Anh - Hà Nội
VEF dự chi gần 7.000 tỷ đồng làm khu đô thị tại huyện Đông Anh - Hà Nội

Năm 2023, VEF đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập dự kiến 200 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty xác định sẽ tiếp tục triển khai đồng thời các dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, dự án khu đô thị mới Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội), dự án tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), dự án khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long tại Mễ Trì, Hà Nội.

Đại hội VEF cũng thông qua phương án phát hành gần 853 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) là xấp xỉ 8.530 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 1:5,12, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm.

Qua đó, công ty sẽ nâng tổng số cổ phiếu sau khi phát hành lên 1.019.601.426 cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến) là hơn 10.196 tỷ đồng.

Thông tin về sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ, VEF cho hay ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn điều lệ thực hiện các dự án: trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC ngày 06/05/2022 (“phương án phát hành”).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan nên công ty chưa thực hiện triển khai phương án phát hành trong năm 2022. Để đảm bảo cân đối tài chính của công ty, đồng thời để đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu thực hiện dự án theo quy định, công ty cần phải tăng quy mô vốn hoạt động, năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án nêu trên phù hợp với quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, VEF cho biết sẽ bổ sung vốn kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đủ năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án.

Trong đó, dự chi 1.467,2 tỷ đồng cho dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; 6.975,8 tỷ đồng dành cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội và bổ sung vốn lưu động 86,97 tỷ đồng. Tổng cộng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này dự kiến là 8.529,97 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hiện dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ban hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, kết thúc quý I/2023, VEF ghi nhận doanh thu đạt 2,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch năm 2023, kết thúc quý I, VEF đã hoàn thành được hơn 50% về lợi nhuận cả năm.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance