Vi phạm chậm nộp BCTC, cổ phiếu ITA của Tân Tạo có khả năng rơi vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo về khả năng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) rơi vào diện kiểm soát.

Vi phạm chậm nộp BCTC, cổ phiếu ITA của Tân Tạo có khả năng rơi vào diện kiểm soát
Vi phạm chậm nộp BCTC, cổ phiếu ITA của Tân Tạo có khả năng rơi vào diện kiểm soát

HoSE cho biết, Tân Tạo chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022. Trong đó, ngày 29/8/2022 là thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2022 căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Tuy nhiên, Tân Tạo đã không công bố thông tin kịp thời và đến nay vẫn chưa công bố báo cáo này. Chính vì vậy, HoSE đã nhắc nhở việc chậm công bố thông tin tại văn bản ngày 30/8/2022.

Thêm nữa, HoSE cũng cho biết khả năng cổ phiếu ITA của Tân Tạo rơi vào diện kiểm soát. Cụ thể, ngày 26/8/2022, HoSE đã ra Quyết định về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 6/9/2022 do Công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

HoSE nhấn mạnh căn cứ quy định, Sở sẽ nâng diện xử lý cổ phiếu ITA sang kiểm soát nếu công ty tiếp tục vi phạm chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Cách đó vài ngày, Tân Tạo đã có các công văn giải trình lý do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 và đề nghị xin gia hạn thời gian công bố thông tin.

Theo đó, tại công văn được gửi đi ngày 30/8/2022, liên quan đến việc công bố thông tin báo cáo bán liên đã được soát xét, Tân Tạo cho biết công ty đang gặp khó khăn về việc thay đổi công ty ty kiểm toán đột xuất. Do đó, công ty đã xin được gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 vào ngày 5/9/2022.

Đến ngày này, Tân Tạo tiếp tục có công văn cho biết do việc thay đổi công ty kiểm toán đột ngột vào cuối tháng 7/2022 và thời hạn nộp báo cáo là 30/8/2022 khiến công ty kiểm toán không đủ thời gian làm báo cáo với khối lượng công việc rất nhiều cần được kiểm tra, soát xét. Do đó, công ty không kịp phát hành báo cáo tài chính soát xét như thời gian đúng quy định.

Theo đó, Tân Tạo tiếp tục xin gia hạn việc công bố thông tin báo cáo soát xét với thời hạn không quá ngày 30/9/2022.

“Đây là trường hợp bất khả kháng mà công ty đang gặp phải. Công ty kính mong UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM xem xét, chấp thuận”, văn bản của Tân Tạo cho hay.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM mới đây đã thông báo đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

HoSE cho biết lý do là cổ phiếu ITA không được cấp margin vì cổ phiếu thuộc diện cảnh báo.

Ngày 24/8, HoSE cũng cho hay đã nhận được công văn của Tân Tạo về việc công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022.

Theo Tân Tạo, doanh nghiệp này công bố lại báo cáo tài chính do “đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác”.

Cụ thể, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến - được biết đến với tên mới là Maya Dangelas) ra các quyết định hợp tác, liên doanh Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh.

Khoản ủy thác đầu tư này tính tới 30/6/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của Bà Đặng Thị Hoàng Yến tăng.

Tân Tạo giải trình thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ngoài ra, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của Dự án điện Kiên Lương do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho Tân Tạo số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền Bà Đặng Thị Hoàng Yến còn phải thanh toán cho Tân Tạo là 633 tỷ.

"Như vậy khoản phải thu bà Đặng Thị Hoàng Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên", trích văn bản giải trình của Tân Tạo.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance