Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dừng thực hiện?

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 7/9/2022 về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km, quy mô 4 - 6 làn xe, dự án có tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km, quy mô 4 - 6 làn xe, dự án có tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu tận dụng các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP tại Quyết định 1602 ngày 23/9/2021. Theo kiến nghị của Bộ GTVT, dự án cần chuyển đổi sang hình thức đầu tư công để cơ bản hoàn thành năm 2025, đặc biệt là đoạn đi trùng với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi việc triển khai theo phương thức đối tác công tư đến năm 2026 mới cơ bản hoàn thành.

Hiện nay việc triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư thời gian qua cho thấy còn một số bất cập như cơ quan nhà nước không thể bảo đảm chắc chắn sự thành công của dự án, việc huy động vốn tín dụng và nhà đầu tư nước ngoài khó khả thi do đều yêu cầu một số bảo lãnh vượt quá quy định pháp luật hiện hành. Để phù hợp với quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công, Bộ GTVT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng chủ trương đầu tư dự án.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài 53,7 km, quy mô 4 - 6 làn xe, dự án có tổng mức đầu tư 17.837 tỷ đồng. Công trình được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 và 2 dài 34,2 km nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng kinh phí 12.647 tỷ đồng. Phần còn lại ở địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 5.190 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công năm 2023, thời gian thi công và hoàn thành trong khoảng 2 năm.

Chi Lê

Theo Chất lượng và cuộc sống