Dừng thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức PPP

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định về việc dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dừng thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP
Dừng thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xử lý các vấn đề có liên quan đến việc dừng thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu tận dụng các hồ sơ, tài liệu trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trước đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 53,7km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư của dự án là 17.837 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2026.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ dự án đầu tư theo xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo hình thức đầu tư công.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải dự án cần chuyển đổi sang hình thức đầu tư công để cơ bản hoàn thành năm 2025, đặc biệt là đoạn đi trùng với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi việc triển khai theo phương thức đối tác công tư đến năm 2026 mới cơ bản hoàn thành.

Đồng thời, thực tiễn triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư thời gian qua cho thấy còn một số bất cập như cơ quan Nhà nước không thể bảo đảm chắc chắn sự thành công của dự án, việc huy động vốn tín dụng và nhà đầu tư nước ngoài khó khả thi do đều yêu cầu một số bảo lãnh vượt quá quy định pháp luật hiện hành.

Minh Anh

Theo VietnamFinance