Vietbank chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) chào bán phát hành 100.000 trái phiếu ra công chúng đợt 3, tương đương 1.000 tỷ đồng.

Vietbank chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 3 (ảnh minh họa)
Vietbank chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 3 (ảnh minh họa)

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi là 1 năm/lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5% vào 5 năm đầu và biên độ 3,5% vào 2 năm cuối.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 5 trái phiếu, tương đương 50.000.000 đồng. Thời gian phát hành dự kiến là ngày 27/3/2024. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại các điểm giao dịch của Vietbank từ ngày 10/1/2024 đến ngày 26/3/2024.

Nguồn vốn thu được từ hoạt động chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 sẽ được Vietbank sử dụng để bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung và dài hạn, đồng thời đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng.

Việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 này của Vietbank theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 202/GCN-UBCK ngày 12/7/2022 và văn bản số 9455/UBCK-QLCB ngày 29/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3.

Năm 2024, Vietbank xác định mục tiêu chính là tăng trưởng quy mô, hoạt động an toàn, tuân thủ các quy định, nâng cao năng lực tài chính.

Đồng thời ngân hàng sẽ tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài được ổn định và bền vững trong giai đoạn tiếp theo. 

Trần Lê

Theo VietnamFinance