Vĩnh Phúc: Cưỡng chế GPMB Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương

Ngày 20/9, UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức.

Cưỡng chế GPMB Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương. (Ảnh: baovinhphuc.vn)
Cưỡng chế GPMB Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương. (Ảnh: baovinhphuc.vn)

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương, huyện Yên Lạc có tổng diện tích hơn 33,3ha, liên quan đến 485 hộ, trong đó, hơn 14ha thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc, hơn 19ha thuộc địa phận xã Nguyệt Đức (đã GPMB xong).

Thực hiện dự án, huyện Yên Lạc đã triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, thực hiện công khai quy hoạch, tổ chức đối thoại, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân, các hộ có diện tích cần thu hồi hiểu về mục đích của dự án, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong diện phải thu hồi, GPMB; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác GPMB.

Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ dân tại thị trấn Yên Lạc không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án được UBND huyện phê duyệt, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Trước tình hình đó, để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, đồng thời, tạo điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ, UBND huyện Yên Lạc quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án đối với 3 hộ trên với diện tích hơn 3.000m2.

Thế Lợi

Theo VietnamFinance