Vĩnh Phúc: Giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương

Theo UBND huyện Yên Lạc, nhờ  đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động, 3/9 hộ thuộc diện buộc phải cưỡng chế đã chủ động nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, 6 hộ còn lại không nhận, số tiền sẽ được huyện gửi vào Kho Bạc nhà nước huyện Yên Lạc. Đây là thông tin mới nhất liên quan Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương.

San gạt mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương  
San gạt mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương  

Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, cho biết: Nhờ  đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động 3/9 hộ thuộc diện buộc phải cưỡng chế đã chủ động nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, 6 hộ còn lại không nhận, số tiền sẽ được huyện gửi vào Kho Bạc nhà nước huyện Yên Lạc.

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương có diện tích thu hồi là 33,3ha của hơn 500 hộ, trong đó có 14,07 ha thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc và 19,3ha thuộc địa phận xã Nguyệt Đức (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) đã được chủ đầu tư san nền, xây dựng hạ tầng theo quy định. Tính đến nay, huyện Yên Lạc đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng được hơn 30 ha (gần 95 % còn lại khoảng hơn 2 ha ( gần 5 %) chưa giải phóng mặt bằng của 47/126 hộ ở thị trấn Yên Lạc chưa chấp thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đến các hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Sau thời gian tuyên truyền, nếu các hộ vẫn cố tình không nhận với những lý do không có căn cứ giải quyết, buộc huyện phải giải phóng mặt bắt buộc theo quy định của pháp luật.

PV

Theo Kinh doanh & Phát triển