Vinhomes: Doanh thu quý I hơn 8,2 nghìn tỷ, doanh số chưa ghi nhận đạt 112 nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024.

Vinhomes: Doanh thu quý 1 hơn 8,2 nghìn tỷ, doanh số chưa ghi nhận 112 nghìn tỷ
Vinhomes: Doanh thu quý 1 hơn 8,2 nghìn tỷ, doanh số chưa ghi nhận 112 nghìn tỷ

Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes trong quý I năm 2024 đạt 8.211 tỷ đồng. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh - BCC) đạt 8.605 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 904 tỷ đồng.

Trong kỳ, việc bàn giao Vinhomes Ocean Park 1 – 2 – 3 và Vinhomes Grand Park tiếp tục đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của Vinhomes. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận trong quý I thấp hơn cùng kỳ năm 2023 do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang trong qua trình xây dựng. Dự kiến, việc này sẽ hoàn thành và được ghi nhận trong các quý sau theo chuẩn mực kế toán.

Trong thời gian tới, với việc các đại dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden Avenue hoàn thiện bàn giao tới khách hàng và hoàn tất một số thủ tục của các giao dịch bán lô lớn, cũng như việc ra mắt thị trường một số dự án mới sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vinhomes kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ diễn biến tích cực trong những quý tiếp theo.

Đặc biệt, với doanh số chưa ghi nhận đạt 112 nghìn tỷ tại thời điểm cuối quý I/2024, Vinhomes vẫn tự tin sẽ đạt kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt tại đại hội cổ đông vừa qua.

Tại thời điểm 31 tháng 3 năm 2024, Vinhomes tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 464.485 tỷ đồng và 196.216 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,5% và 7,4% so với tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023.

VietnamFinance