Xây nhà trên đất ở thuộc quyền sử dụng của mình có cần xin giấy phép xây dựng?

Người dân khi tiến hành xây dựng nhà cửa trên đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình có cần xin giấy phép xây dựng hay không?

Việc xây dựng nhà ở là nhu cầu thiết yếu của nhiều người, tuy nhiên sẽ có một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng mà người dân cần biết.

Trường hợp nào được miễn giấy phép xây dựng?

Sẽ có một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng mà người dân nên biết. Ảnh: Internet
Sẽ có một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng mà người dân nên biết. Ảnh: Internet

Nếu như người dân đang có ý định xây dựng nhà ở và thuộc 3 trường hợp dưới đây sẽ được miễn giấy phép xây dựng, gồm:

1. Trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ với quy mô dưới 7 tầng, hiện đang thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (KĐT), quy hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ở trường hợp này, chủ đầu tư xây dựng công trình sẽ có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm thi công xây dựng cũng như các hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đến cơ quan quản lý nhà nước nhằm xây dựng tại địa phương theo đúng quy định.

Việc xây dựng nhà ở là nhu cầu thiết yếu của nhiều người dân. Ảnh: Internet
Việc xây dựng nhà ở là nhu cầu thiết yếu của nhiều người dân. Ảnh: Internet

2. Trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn với quy mô 7 tầng tại khu vực chưa có quy hoạch thành phố hay quy hoạch xây dựng khu chức năng, hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.

3. Trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ miền núi, hải đảo, những nơi chưa có thành phố hoặc quy hoạch xây dựng các khu chức năng, khu di tích lịch sử - văn hóa, trừ trường hợp được xây dựng trong các khu bảo tồn.

Các công trình nhà ở riêng lẻ mà không thuộc các trường hợp nêu trên buộc phải có giấy phép xây dựng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có cần xin giấy phép xây dựng không?

Căn cứ tại Điều 98 Khoản 2 Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Xây dựng (sửa đổi) năm 2020, quy định rõ về các công trình xây dựng không phải cấp giấy phép xây dựng gồm:

- Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc các khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống