6 tháng đầu năm 2023, Eurowindow Holding lãi 23 tỷ

Nửa đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding ghi nhận mức lãi sau thuế chỉ 23,7 tỷ đồng, giảm tới 54% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Eurowindow Holding chỉ đạt 0,305%.

Những năm trước đó, Eurowindow Holding ghi nhận lợi nhuận sau thuế hàng trăm tỷ đồng, cụ thể năm 2020  lãi 196 tỷ đồng (ROE 2,604%), năm 2021 lãi 127 tỷ đồng (ROE 1,641%), năm 2022 lãi tới 249 tỷ đồng(ROE 2,548%).

Từ năm 2020 đến năm 2022, tổng tài sản của công ty đã liên tục gia tăng, từ 14.824 tỷ đồng lên 16.145 tỷ đồng (tương đương tăng 9%), đến 30/6/2023 là 15.274 tỷ đồng (tương đương giảm 5%).

Trái ngược với diễn biến của vốn chủ sở hữu, nợ phải trả của Eurowindow Holding tại ngày 30/6/2023 đã bật tăng 17% so với thời điểm kết năm 2022, lên 7.441 tỷ đồng. Đây cũng là lần gia tăng nợ đầu tiên trong suốt giai đoạn 2021 – 2023.

Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bán niên 2023 của Eurowindow Holding là 0,95 lần (6 tháng 2023). Đây là hệ số thấp, không tạo ra bất cứ quan ngại nào.

6 tháng đầu năm 2023, Eurowindow Holding lãi 23 tỷ - Ảnh 1

Cơ cấu nợ phải trả của Eurowindow Holding ghi nhận tỷ trọng khá thấp của nợ trái phiếu. Trong khoảng 2021 đến nay, nợ trái phiếu của công ty chỉ chiếm khoảng 1% tổng nợ phải trả.

Trong năm 2022, Eurowindow Holding đã chi trả 17,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu: EWHCH2124001 (được phát hành 22/10/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 250 tỷ đồng, trả lãi 6 tháng/lần). Nửa đầu năm 2023, công ty tiếp tục chi trả thêm 5,2 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance