Agriseco bị phạt và truy thu thuế hơn 480 triệu đồng

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã chứng khoán AGR – sàn HOSE).

Theo đó, phạt 80,1 triệu đồng do Agriseco đã có hành vi vi phạm hành chính kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, số tiền là 400,5 triệu đồng theo báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021. Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu Agriseco phải nộp cho nhà nước là 480,6 triệu đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Agriseco ghi nhận tổng doanh thu đạt 171,81 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 85,56 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Agriseco bị phạt và truy thu thuế hơn 480 triệu đồng
Agriseco bị phạt và truy thu thuế hơn 480 triệu đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động Agriseco đạt 172 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 106,87 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Agriseco đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 182 tỷ đồng. Như vậy, Agriseco đã hoàn thành 58,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Agriseco tăng 8,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 239,5 tỷ đồng, lên 3.044,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay ghi nhận 1.371,7 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 1.107 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ghi nhận 625,2 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu ghi nhận lên tới âm 1.101,78 tỷ đồng… và các tài sản khác.

T Tuệ

Theo Chất lượng và cuộc sống