Ai chịu trách nhiệm khi dự án Ninh Chữ Sailing Bay có nguy cơ rơi vào vòng lao lý?

Hơn 1ha cây phi lao tại dự án Ninh Chữ Sailing Bay là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng CTCP Ninh Chữ Bay đã cho khai thác toàn bộ khi chưa qua đấu giá.

 

Nguồn: Nghiduong5sao.com.vn
Nguồn: Nghiduong5sao.com.vn

Đầu tháng 8/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, Chi cục Kiểm lâm khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay.

Dự án Ninh Chữ Sailing Bay hiên ngang tự tổ chức khai thác tài sản công chưa qua đấu giá

Báo cáo của Sở Tư pháp gửi UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 27/7 nêu rõ: Ngày 24/5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Ninh Chữ Bay về việc khai thác tận dụng lâm sản của dự án Ninh Chữ Sailing Bay. Tại thời điểm kiểm tra thì toàn bộ số cây phi lao trên phần diện tích 1,03 ha của dự án đã bị khai thác.

Trước đó, ngày 16/5/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tổ chức bán đấu giá tài sản (lâm sản tận thu dự án Ninh Chữ Bay). Ban Quản lý đã giao Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi Chúa liên hệ, phối hợp, hướng dẫn công ty chuẩn bị hồ sơ, quy trình để tổ chức bán đấu giá lâm sản tận dụng tại dự án.

Tuy nhiên, Công ty đã tổ chức khai thác toàn bộ số cây phi lao nêu trên. Thời điểm doanh nghiệp tổ chức khai thác lâm sản tận dụng được tạm xác định trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2022 đến ngày 16/5/2022 (trước thời điểm có Công văn số 2053/UBND-KTTH ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận).

Theo trình bày của đại diện CTCP Ninh Chữ Bay, để thuận tiện cho phục vụ thi công, Công ty đã tiến hành khai thác tận dụng số cây phi lao trên phần diện tích 1,03ha tại dự án. Toàn bộ sản phẩm khai thác Công ty tập kết, xếp đống bảo quản tại khu vực dự án, không mua bán, vận chuyển ra ngoài; Trong quá trình thi công cũng đã tận dụng một phần số cây phi lao để làm chống đỡ, số còn lại bị mối mọt, hư hỏng, không còn chất lượng.

Nguồn: Congthuong.vn
Nguồn: Congthuong.vn

Theo Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận, số lâm sản tận dụng tại dự án Ninh Chữ Sailing Bay là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước phải được bán đấu giá tài sản công khai theo quy định bằng phương thức “Bán đấu giá cây đứng” theo sản lượng dự kiến khai thác trên toàn bộ diện tích 1,03ha, sản lượng dự kiến 31,623m3 củi, tương đương với 45,176 Ster.

Tuy nhiên CTCP Ninh Chữ Bay đã tự tổ chức khai thác toàn bộ số cây phi lao (khi Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa chưa thực hiện tổ chức bán đấu giá) để triển khai thi công dự án, dẫn đến không thực hiện được việc bán đấu giá lâm sản tận dụng tại dự án theo phương án được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Mặt khác, hiện nay số lượng lâm sản tận dụng sau khi được CTCP Ninh Chữ Bay khai thác một phần được sử dụng vào mục đích phục vụ thi công dự án, một phần tập kết tại khu vực dự án, tình trạng bị mối mọt và hư hỏng, không có khả năng thu gom toàn bộ số lượng lâm sản tận dụng để thực hiện theo các trình tự, thủ tục trong việc bán đấu giá tài sản theo quy định.

"Điều này vi phạm theo Điều 12 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước” – Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận khẳng định trong báo cáo gửi UBND tỉnh.

Phối cảnh dự án Ninh Chữ Sailing Bay - Nguồn: Ninhchusailingbay.com.vn
Phối cảnh dự án Ninh Chữ Sailing Bay - Nguồn: Ninhchusailingbay.com.vn

Với sai phạm như trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận vừa có báo cáo kết quả rà soát, xác định trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tận dụng lâm sản tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, việc để xảy ra thiếu sót trong việc tận dụng lâm sản tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay để CTCP Ninh Chữ Bay có hành vi chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công trong quá trình triển khai thực hiện Dự án “thì trách nhiệm chính thuộc về CTCP Ninh Chữ Bay”.

Ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn chỉ ra trách nhiệm có liên quan thuộc về Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa được thể hiện tại Văn bản số 374/VQGNCBTTN ngày 19/5/2023.

Đơn vị này đã nhận trách nhiệm gồm không kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, cũng như để xảy ra sai sót của Công ty; không kịp thời theo dõi, kiểm tra rừng trồng tại khu vực Dự án Ninh Chữ Sailing Bay, dẫn đến việc CTCP Ninh Chữ Bay tổ chức khai thác tận dụng lâm sản không đúng quy định.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho rằng “với chức năng tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trong thời gian qua thì Phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm cũng phải có trách nhiệm”.

Từ các phân tích, đánh giá trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét thống nhất với nội dung “nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể Phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua.”

Và để tránh trường hợp lặp lại như trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tăng cường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Được biết, sau khi tiếp nhận báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét nội dung báo cáo và căn cứ các quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu thời gian hoàn thành là trước ngày 5/9/2023.

Phương Uyên

Theo Chất lượng và cuộc sống