Bà Rịa – Vũng Tàu: Dự kiến tăng giá đất vào năm sau, thu hồi gần 2.600 ha đất làm 270 dự án

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh này sẽ điều chỉnh Bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm (2020 – 2024) áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó tỉnh cũng dự kiến thu hồi gần 6.000 ha đất để thực hiện 270 dự án trong năm 2022.

Dự kiến tăng giá đất trong năm 2022

Trước đó, Sở TNMT tỉnh này đã có văn bản lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương về định hướng xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất tại Quyết định số 38 (ngày 20/12/2019) của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) để áp dụng cho năm 2022 – 2024.

Theo đại diện đơn vị này, việc điều chỉnh giá đất căn cứ tình hình thực hiện Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024) áp dụng trên địa bàn tỉnh, cũng như việc tổng hợp dữ liệu giá đất cụ thể các dự án bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, các dự án giao đất, thuê đất và việc cập nhật bổ sung, đổi tên các tuyến đường mới hoàn thành trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, năm 2021.

Do đó, Sở đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ.

Đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng giá kể từ năm 2022.  
Đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng giá kể từ năm 2022.  

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung cách xác định vị trí đất theo tuyến đường; điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường, đoạn đường, khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh, nâng cấp, hoặc điều chỉnh đổi tên tuyến đường, điểm đầu, điểm cuối tuyến đường, điều chỉnh cấp loại đường, tuyến đường.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Sở TNMT bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tờ trình về việc xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm (2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng thẩm định.

Trước đó, cuối năm 2019, HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình số 225 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024).

Cụ thể, giá đất trên địa bàn tỉnh sẽ được điều chỉnh tăng 10 – 50% so với giá hiện hữu. Việc điều chỉnh giá đất được dự báo sẽ giúp thị trường bất động sản của tỉnh có lợi thế cạnh tranh và giúp tăng thu ngân sách địa phương trong thời gian tới. Sở TNMT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đều tăng cao hơn từ 50 – 60% so với bảng giá đất tối đa của tỉnh.

Dự kiến thu hồi gần 2.600 ha đất làm 270 dự án

Tại cuộc họp báo cáo dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) báo dự thảo các Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022; đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn.

Theo đó, tổng diện tích đất đề nghị thu hồi trong năm 2022 gần 5.599 ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó có 213 dự án chuyển tiếp với diện tích hơn 5.204 ha và 57 dự án đăng ký mới với diện tích hơn 394 ha.

Tổng diện tích đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2022 là 76,79 ha để thực hiện 31 dự án.

Trong đó, TP Vũng Tàu chuyển mục đích 0,0037 ha để thực hiện một dự án; TP Bà Rịa chuyển mục đích 13,71 ha để thực hiện 9 dự án; thị xã Phú Mỹ chuyển mục đích 30,84 để thực hiện 5 dự án.

Ngoài ra, huyện Châu Đức chuyển mục đích 0,34 ha để thực hiện một dự án; huyện Đất Đỏ chuyển mục đích 21,31 ha để thực hiện 4 dự án; huyện Long Điền chuyển mục đích 1,83 ha để thực hiện ba dự án; huyện Côn Đảo chuyển mục đích 8,76 ha để thực hiện 8 dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cơ bản thống nhất thông qua nôi dung hai dự thảo Tờ trình nêu trên. Tuy nhiên, ông Vinh đề nghị đề nghị Sở TNMT tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình để báo cáo thông qua Thường trực UBND tỉnh.

An Nhiên

Theo Kinh doanh & phát triển