Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ động, khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thành phần của đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh này.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn gửi một số đơn vị về việc triển khai Dự án Đầu tư đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10326/UBND-VP ngày 12/8/2021 về lấy ý kiến việc giao cho các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh.

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Chủ động, khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thành phần của đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn quan địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bảo đảm khi sắp xếp được nguồn vốn thì tiến hành thủ tục triển khai ngay.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải xác định tim tuyến đường và các nút giao kết nối theo quy hoạch, giải pháp khai thác quỹ đất; xác định quy mô đường (giai đoạn phân kỳ đầu tư), đường gom (đường song hành), các chi tiết kỹ thuật có liên quan để phát huy hiệu quả đường. Đồng thời chủ động hình thành bộ máy điều hành, quản lý dự án.

Với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khắc để triển khai dự án.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tính chất phát triển của khu vực dọc tuyến đường Vành đai 4 trong quy hoạch tỉnh nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa, hiệu quả và bền vững. Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBND thị xã Phú Mỹ, UBND huyện Châu Đức và các cơ quan đơn vị có liên quan bổ sung, lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và khu chức năng cho phù hợp với định hướng của quy hoạch tỉnh.

Sau khi quy hoạch tỉnh được duyệt, giao UBND thị xã Phú Mỹ, UBND huyện Châu Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng các khu vực liên quan đến đường Vành đai 4 trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý theo đúng quy định để khai thác có hiệu quả đất đai hai bên đường.

PV

Theo Doanh nghiệp Việt Nam