Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu báo cáo về sai phạm tại dự án Decoimex

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT về việc gia hạn báo cáo kết quả rà soát các nội dung kiến nghị theo Kết luận Thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh về dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng do Công ty Decoimex làm chủ đầu tư tại TP. Vũng Tàu.

Dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại khu vực Bến Đình, TP Vũng Tàu do Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất xuất nhập khẩu dịch vụ và Phát triển nông thôn (Công ty Decoimex) làm chủ đầu tư. Dự án này gồm chung cư cao tầng diện tích 2.730,5m2; khu cây xanh diện tích 732m2; nhà dịch vụ 1 diện tích 414,0m2; nhà khu phố diện tích 160m2.

Việc UBND tỉnh phải gia hạn báo cáo vì Sở Xây dựng đến nay chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ và chưa có ý kiến phúc đáp yêu cầu của Sở TN&MT theo Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh về dự án này.

Nhiều sai phạm của dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại khu vực Bến Đình, TP Vũng Tàu do Công ty Decoimex làm chủ đầu tư, chưa được xử lý.  
Nhiều sai phạm của dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng tại khu vực Bến Đình, TP Vũng Tàu do Công ty Decoimex làm chủ đầu tư, chưa được xử lý.  

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Sở TN&MT trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản này. Sau khi Sở Xây dựng có ý kiến, Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ.

Trường hợp Sở Xây dựng chậm phối hợp cung cấp hồ sơ theo thời hạn, Sở TN&MT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, thông báo số 240 ngày 26/2/2020 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kết luận thanh tra toàn diện đối với tất cả dự án trong khu vực kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu, dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng được khởi công năm 2009.

Dự án đã xây dựng trái phép một số công trình nhà ở và Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được thực hiện.

Thông báo số 240 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Kết luận thanh tra toàn diện đối với tất cả dự án trong khu vực kênh Bến Đình, TP.Vũng Tàu, dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng được khởi công năm 2009.  
Thông báo số 240 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Kết luận thanh tra toàn diện đối với tất cả dự án trong khu vực kênh Bến Đình, TP.Vũng Tàu, dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng được khởi công năm 2009.  

Những năm gần đây khi có mưa lớn đều có hiện tượng ngập lụt dọc kênh Bến Đình tại vị trí dự án Khu nhà ở Đại An và dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng. Nguyên nhân được Thanh tra tỉnh nhận định do chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch được duyệt, hoặc làm đùng quy hoạch được duyệt nhưng không xử lý tốt trong quá trình xây dựng trên cốt nền yếu - không đảm bảo chất lượng.

Đến nay, dự án Decoimex là dự án duy nhất tại khu vực kênh Bến Đình chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về nộp tiền sử dụng đất. UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất bằng hình thức giao đất không thông qua hình thức đấu giá và Cục Thuế đã có thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 276 tỷ đồng.

Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chỉ mới chỉ tạm nộp 43,5 triệu đồng và đang còn khiếu nại nên UBND tỉnh giao Sở TN&MT, Sở Tài chính và Cục Thuế xác định lại.

Tuy nhiên, qua thanh tra nhận thấy, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003, thì tại thời điểm giao đất cho chủ đầu tư, dự án Khu nhà ở Decoimex mở rộng lại thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở TN&MT được giao trong quá trình xem xét tham mưu cho UBND tỉnh xác định lại giá đất để thu tiền sử dụng đất, cần kiểm tra rà soát, qua đó khẳng định hình thức giao đất và căn cứ vào tình hình thực tế tại dự án để xác định giá đất đúng theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoàng

Theo DNVN