BaF Việt Nam (BAF) sắp sở hữu thêm công ty chăn nuôi lợn ở Tây Ninh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng sở hữu đến 99,9% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tây An Khánh.

BaF Việt Nam (BAF) sắp sở hữu thêm công ty chăn nuôi lợn ở Tây Ninh
BaF Việt Nam (BAF) sắp sở hữu thêm công ty chăn nuôi lợn ở Tây Ninh

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tây An Khánh được thành lập ngày 12/5/2021, hoạt động chính là chăn nuôi lợn. Công ty có địa chỉ tại khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Cửu Long, sinh năm 1970. Được biết tại Tây Ninh, BaF Việt Nam đang sở hữu khá nhiều công ty, trong đó có: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh, Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Minh thành, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1, Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh, Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi BAF Tây Ninh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng và Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu.

Trước đó, BaF đã thông qua việc sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 còn lại cho hoạt động mua sắm thức ăn chăn nuôi phục vụ cho hệ thống trại heo.

Công ty cho biết tổng số tiền đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn ban đầu là hơn 270,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 29,28 tỷ đồng này được mua sắm thức ăn chăn nuôi phục vụ cho hệ thống trại heo giữa BAF và Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh, thời gian dự kiến trong quý I/2023.

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh có địa chỉ tại đường N8B, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Đây là công ty con của BAF do BAF sở hữu 99% vốn điều lệ.

BAF cho biết đến ngày 23/8/2022, công ty mới hoàn thành đợt chào bán nên một số khoản mục thanh toán theo kế hoạch sử dụng vốn ban đầu đã quá thời gian thực hiện. Do đó, công ty đã linh động sử dụng nguồn vốn khác để thanh toán nhằm đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của BAF về nhu cầu thức ăn chăn nuôi phục vụ cho hệ thống trang trại, trong năm 2022, nhà máy cám BAF Tây Ninh sản xuất 23.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, số lượng cám cung cấp cho các trang trại nội bộ của BAF là 20.500 tấn, chiếm 80% tổng sản lượng cám sản xuất trong năm, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu cám tiêu thụ của các trang trại nội bộ BAF.

Trong năm 2023, với sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô tổng đàn, dự kiến nhu cầu cám mà BAF cần tiêu thụ trại các trang trại nội bộ là 180.000 tấn, trong đó, nhà máy cám BAF Tây Ninh dự kiến cung cấp được khoảng 117.000 tấn đáp ứng gần 65% nhu cầu cám trong năm.

Ngoài ra, việc thu xếp các nguồn vốn khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ở thời điểm hiện tại là khá khó khăn do mặt bằng lãi suất hiện đang ở mức cao. Do đó, việc linh động trong quá trình điều chuyển dòng tiền hoạt động kinh doanh và sử dụng phù hợp, kịp thời các nguồn vốn sẵn có là điều cần thiết giúp quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra xuyên suốt và hiệu quả.

Năm 2022, BAF ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.047 tỷ đồng, giảm hơn 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước.

Được biết năm này, công ty đặt mục tiêu doanh thu 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty vượt kế hoạch doanh thu nhưng chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BAF giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 549 tỷ đồng về 4.908 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản. Tồn kho đạt 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance