Bàn giao dự án Akari và Southgate, NLG báo lãi quý II tăng gấp 4 lần

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của NLG chỉ đạt 255 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng giai đoạn 2021, hoàn thành 18,6% kế hoạch năm.

Bàn giao dự án Akari và Southgate, NLG báo lãi quý II tăng gấp 4 lần
Bàn giao dự án Akari và Southgate, NLG báo lãi quý II tăng gấp 4 lần

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, trong đó doanh thu ghi nhận 1.241 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Điểm sáng nữa là chi phí giá vốn trên doanh thu giảm, giúp lợi nhuận gộp của NLG đạt 560 tỷ đồng, cao hơn 5 lần quý II/2021. Được biết, doanh thu tăng là nhờ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm 92% tổng doanh thu), ghi nhận từ 2 dự án trọng điểm trong năm là Akari và Southgate.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 26 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi và lãi cho vay; tương tự, chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi lên 42 tỷ đồng, tuy nhiên trong đó phần chi phí lãi vay đi ngang ở mức 20 tỷ đồng. 

Biến động cùng chiều với doanh thu bán nhà và căn hộ, chi phí bán hàng cũng nhảy vọt từ 16 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng trong quý II năm nay. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp rưỡi cùng kỳ lên 150 tỷ đồng.

Như vậy, NLG khép lại quý II với lợi nhuận sau thuế hơn 192 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 110 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của NLG đạt 1.828 tỷ đồng, tăng gần 2,9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 225 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Sự tương phản là do quý I/2021 NLG nhận khoản lợi nhuận đột biến khi hợp nhất kết quả kinh doanh với Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Kết quả sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 25,5% chỉ tiêu doanh thu và 18,6% chỉ tiêu lợi nhuận 2022.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của NLG đạt hơn 24.842 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho các dự án tăng nhẹ 3%, lên hơn 16.012 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 20% so với cuối năm ngoái, lên 12.070 tỷ đồng. Trong đó, tăng chủ yếu nằm khoản mục người mua trả tiền trước với 3.540 tỷ đồng (tăng hơn 44%) và nợ vay tài chính với 4.440 tỷ đồng (tăng 23%). Sau hai quý đầu tiên, giá trị khoản vay phát hành trái phiếu của NLG đạt 2.520 tỷ đồng, tăng 25% và vay từ ngân hàng đạt 1.920 tỷ đồng, tăng 21%.

Tại hội thảo các nhà đầu tư diễn ra đầu tháng 7, ban lãnh đạo NLG cho biết giá trị bán hàng trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 8.400 tỷ đồng (tăng 87% so với cùng kỳ năm trước), tương đương 36% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng cuối năm, NLG sẽ tung ra thị trường 3.340 căn với doanh số dự kiến gần 16.000 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch bán hàng.

Tân Mai

Theo VietnamFinance