Bình Thuận buộc 2 khu du lịch phải ngừng hoạt động toàn bộ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định 128/QĐ-SKHĐT và Quyết định số 129/QĐ-SKHĐT về ngừng hoạt động toàn bộ dự án đầu tư Khu du lịch Heritage Villas & Resort và Khu du lịch Hải Phú.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 128/QĐ-SKHĐT về ngừng hoạt động toàn bộ dự án đầu tư Khu du lịch Heritage Villas & Resort (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) của Công ty TNHH Đầu tư SIPD Bình Thuận.

Dự án Khu du lịch Heritage Villas & Resort được triển khai thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3305/QĐ-UBND ngày 4/11/2016, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1415/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1640/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Ảnh minh họa  
Ảnh minh họa  

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận cũng ban hành Quyết định số 129/QĐ-SKHĐT về ngừng hoạt động toàn bộ dự án đầu tư Khu du lịch Hải Phú (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hải Phú. Dự án được triển khai thực hiện theo Công văn số 1297/UBBT-XDCH ngày 8/4/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Hai dự án nêu trên bị ngừng hoạt động toàn bộ dự án đầu tư từ ngày 31/7/2024.

Lý do dự án bị ngừng, là do nhà đầu tư của 2 dự án nêu trên không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm (quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020).

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đề nghị Công ty TNHH Đầu tư SIPD Bình Thuận và Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hải Phú có trách nhiệm ngừng hoạt động dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật cho đến khi dự án được cơ quan thẩm quyền cho phép được tiếp tục triển khai hoạt động.

Trần Lê

Theo VietnamFinance