Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng dài 109km gặp khó vì thiếu tiền làm 7km

Hiện còn khoảng 7 km thuộc tuyến cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng đi qua địa phận TP. Hải Phòng vẫn chưa chốt được chủ đầu tư xây dựng.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng dài khoảng 109km đang được UBND thành phố Hải Phòng đầu tư xây dựng khoảng 22km (Hải Phòng 13km, Thái Bình 9km), UBND tỉnh Thái Bình chuẩn bị đầu tư khoảng 80km (Ninh Bình 18km, Nam Định 29km, Thái Bình 33km).

Như vậy vẫn còn khoảng 7km đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng chưa chốt được đầu tư.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng dài khoảng 109km
Tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng dài khoảng 109km

Tuy nhiên, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được phân bổ vốn khoảng 304.000 tỷ đồng, chỉ đáp ứng yêu cầu đầu tư một số đường cao tốc, khởi công mới một số dự án động lực, cấp bách và xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông, nên chưa thể bố trí nguồn vốn để triển khai đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao địa phương thực hiện đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc, quốc lộ như Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao UBND TP. Hải Phòng quyết định đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua TP. Hải Phòng bằng ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đến nay UBND TP Hải Phòng vẫn chưa chốt phương án cụ thể.

Bộ GTVT cũng ủng hộ đề xuất giao TP. Hải Phòng quyết định đầu tư Dự án Đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa phận TP. Hải Phòng sẽ thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực, chỉ đạo thực hiện đầu tư. Bộ GTVT khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện đầu tư.

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đó đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) có chiều dài khoảng 109km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Quang Thân

Theo VietnamFinance