Chậm nộp tờ khai thuế, VNDirect bị xử phạt

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND) vừa công bố nhận được thông tin xử phạt từ Cục thuế Thành phố Hà Nội và Cục thuế Đà Nẵng.

Nguyên nhân Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect bị xử phạt vì lỗi liên quan đến chậm nộp tờ khai thuế.

Theo đó, VNDirect bị Cục thuế Thành phố Hà Nội phạt hành chính vì lỗi nộp chậm Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài, kỳ tính thuế tháng 6/2022, hạn nộp hồ sơ ngày 20/07/2022, số ngày nộp quá hạn 1 ngày. 

Xác định được hành vi vi phạm, VNDirect bị xử phạt 3,5 triệu đồng. Thời gian thực hiện là 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Bên cạnh đó, chi nhánh của VNDirect tại Đà Nẵng cũng bị phạt do lỗi nộp chậm Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên là không đúng quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019. 

Theo đó, mức tiền xử phạt cho lỗi này là 3,6 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tính đến hết quý II/2022, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp này 3.604 tỷ đồng, tăng tăng 67% so với quý II/2021.

Sau khi trừ đi các chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh thu về 1.603 tỷ đồng, tăng 41% so với quý II/2021. 

Với kết quả hoạt động trên, VNDirect đạt lợi nhuận trước thuế là 1.603 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.286, tăng 42% so với cùng kỳ.

Theo VietnamFinance