Chậm triển khai dự án: Hải Dương muốn thu hồi 2 KCN đã giao cho VIDIFI

Hải Dương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi chủ trương giao VIDIFI là chủ đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng KCN Hoàng Diệu tại huyện Gia Lộc và KCN Hưng Đạo tại huyện Tứ Kỳ

Mới đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Tại đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, cho phép thu hồi chủ trương giao Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) là chủ đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng KCN Hoàng Diệu, KCN Hưng Đạo và giao cho tỉnh Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trong đó, VIDIFI được giao đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ, hậu cần phục vụ dọc tuyến đường cao tốc.

Tỉnh Hải Dương đã giao VIDIFI triển khai lập quy hoạch Khu công nghiệp Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc (250ha), Khu công nghiệp Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (200ha). Tuy nhiên, đến nay VIDIFI chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng đối với các dự án khu công nghiệp nêu trên.

Tỉnh Hải Dương đã nhiều lần tổ chức họp để nghe VIDIFI báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến các dự án.

Theo báo cáo của VIDIFI, trong quá trình thực hiện còn có những những khó khăn, vướng mắc về tài chính, kinh nghiệm và cơ chế nên chưa thực hiện được dự án.

Do đó, Hải Dương trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thu hồi chủ trương giao Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư 2 KCN trên.

Đồng thời giao cho tỉnh Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư khác triển khai dự án theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Hà Thạch

VietnamFinance