Chấp thuận cho liên danh Vingroup - Techcombank nghiên cứu dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây

Liên danh Vingroup - Techcombank có 3 tháng để hoàn tất đề xuất Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP và sẽ phải nộp đề xuất dự án trước ngày 31/8/2022

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản 5060 chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký cho biết, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng Techcombank có trách nhiệm lập báo  cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của  Luật PPP và quy định của pháp luật khác có  liên quan, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và  các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Chấp thuận cho liên danh Vingroup - Techcombank nghiên cứu dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây - Ảnh 1

Trước đó, Tập đoàn Vingroup và ngân hàng Techcombank đã có văn bản gửi Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Đắk Nông đề xuất thực hiện Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) theo hình thức PPP.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng Techcombank đề xuất được thực hiện Dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) theo hình thức PPP.

Bước đi đầu tiên trong đề xuất này là bỏ chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chi phí lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án được xác định trên cơ sở dự toán được thẩm định, phê duyệt và được  tính trong tổng mức đầu tư dự án theo quy định. Tập đoàn Vingroup và Ngân  hàng Techcombank có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện công tác lập, thẩm  định trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng trình tự, quy định của  pháp luật.

Trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án không được phê duyệt, Tập đoàn Vingroup – Ngân hàng Techcombank cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư công trình.Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ: Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư trước ngày 31/8/2022 tại trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, địa chỉ số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Chấp thuận cho liên danh Vingroup - Techcombank nghiên cứu dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây - Ảnh 2

Theo Bộ GTVT, việc lập, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu thầu lựa  chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật PPP và quy định của pháp luật khác có liên quan.

“Bộ GTVT giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hướng dẫn việc hoàn thiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, rà soát, trình thẩm định và trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn  Thành theo phương thức PPP theo đúng quy định”, văn bản nêu rõ.

Liên danh Vingroup - Techcombank có 3 tháng để hoàn tất đề xuất Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP và sẽ phải nộp đề xuất dự án trước ngày 31/8 tại trụ sở Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống