Chính phủ dành 454.000 tỷ đồng trả nợ trong 2024

Chính phủ thông tin, năm 2024, Chính phủ trả nợ 453.990 tỷ đồng, tương đương 18,4 tỷ USD. Mức này tăng gần 39% so với năm 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026.

Theo đó, kế hoạch vay của Chính phủ trong năm 2024, tối đa 676.057 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 31.600 tỷ đồng so với 2023. Trong đó, các khoản vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 659.934 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 372.900 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 287.034 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 16.123 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ: phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Về trả nợ, Chính phủ trả khoảng 453.990 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 395.874 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 58.116 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương, theo quyết định, vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 30.619 tỷ đồng. Còn trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 6.993 tỷ đồng, gồm chi trả gốc khoảng 4.119 tỷ đồng và chi trả lãi khoảng 2.874 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định này, tổng mức vay 3 năm giai đoạn 2024 - 2026 là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. 98% trong số này cho ngân sách trung ương, còn lại là vay về cho vay lại.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2024 - 2026 tối đa 1,1 triệu tỷ đồng, Tổng trả nợ Chính phủ 3 năm tới hơn 1,1 triệu tỷ đồng, gồm 89% trả nợ trực tiếp và 11% nợ vay lại. Chính phủ đảm bảo các khoản vay được cấp bảo lãnh nằm trong hạn mức đã phê duyệt, mức rút vốn không vượt quá nghĩa vụ trả nợ gốc trong năm.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

Bộ Tài chính nghiên cứu các phương thức huy động vốn vay mới, đảm bảo huy động đủ vốn vay cho đầu tư phát triển, đáp ứng các dự án lớn về hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, cam kết phát thải ròng về 0, chuyển đổi số đồng thời kiểm soát nợ công, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn trần, ngưỡng cảnh báo giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Bộ Tài chính cũng được Chính phủ yêu cầu chủ động điều hành khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ theo nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương với lãi suất phù hợp điều kiện thị trường. Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân theo mục tiêu đề ra của Quốc hội.

Tiểu An

Theo VietnamFinance