Chợ đầu mối Đức Trọng: Bốn lần gia hạn vẫn chưa xong, cho thuê đất trái quy định

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện quá trình đầu tư tại dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Đặng.

Chậm trễ, thuộc diện phải thu hồi đất

Dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Đặng (gọi tắt Công ty Việt Đặng) được cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lần đầu vào năm 2009, đến tháng 6/2011, dự án này phải hoàn toàn đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chủ đầu tư liên tục chậm tiến độ và được cơ quan chức năng gia hạn tới lần thứ 4, kéo dài đến tháng 6/2019.

Dù vậy, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn chưa hoàn thành (4/22 hạng mục, công trình có mái che mới thi công một phần; 6/22 hạng mục, công trình có mái che chưa thi công…). Như vậy, tiến độ thực hiện dự án chậm hơn 138 tháng so với GCNĐT lần đầu; chậm hơn 42 tháng so với GCNĐT (điều chỉnh lần thứ 4) là thuộc trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận thanh tra toàn diện quá trình đầu tư tại dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Đặng
Kết luận thanh tra toàn diện quá trình đầu tư tại dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Đặng

Cũng theo kết luận thanh tra, Công ty Việt Đặng chậm đưa diện tích 11.958m2 đất vào sử dụng, vi phạm nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng các hạng mục, công trình tại dự án, Công ty Việt Đặng và một số nhà đầu tư thứ cấp đã vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, xây dựng 4 công trình, hạng mục công trình không có giấy phép và 4 công trình, hạng mục công trình sai phép. UBND huyện Đức Trọng cũng đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 280 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, việc Công ty Việt Đặng thi công chậm, chưa thi công một số hạng mục kéo dài qua nhiều năm đã ảnh hưởng đến chuỗi liên kết của các hạng mục dẫn đến hiệu quả đầu tư không đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Ngoài ra, Công ty Việt Đặng để một số nhà đầu tư thứ cấp sử dụng một số hạng mục công trình không đúng mục tiêu của dự án nhưng không có biện pháp ngăn chặn là chưa thực hiện đúng quy định về chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt.

Cho thuê đất trái quy định

Cùng với đó, Công ty Việt Đặng được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao nên không thuộc trường hợp được quyền cho thuê lại đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn ký hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh, hợp tác kinh doanh, góp vốn, thực chất là cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật, chưa thực hiện đúng chủ trương của UBND tỉnh.

Công ty Việt Đặng sử dụng đất không đúng mục đích được ghi trong quyết định cho thuê và GCNĐT nên công ty không đủ điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất. Song sog với đó, công ty này kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp không kịp thời, không đầy đủ là không thực hiện đúng nghĩa vụ của người nộp thuế.

Khu vực khách sạn thuộc dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng.
Khu vực khách sạn thuộc dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty Việt Đặng chịu trách nhiệm chính đối với các tồn tại, sai phạm trong việc để dự án chậm tiến độ theo GCNĐT; chậm đưa một phần diện tích đất vào sử dụng; sử dụng không đúng mục đích đối với một phần diện tích đất của dự án; vi phạm trật tự xây dựng; khai thác, vận hành một số hạng mục công trình không đúng công năng theo GCNĐT được cấp như phần kết luận đã nêu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc để Công ty Việt Đặng thực hiện dự án chậm tiến độ nhiều năm liền nhưng không xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc phát hiện Công ty Việt Đặng chậm đưa một phần diện tích đất của dự án vào sử dụng nhưng không xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền.

UBND huyện Đức Trọng chịu trách nhiệm trong việc để Công ty Việt Đặng xây dựng không phép, sai phép; không xử lý triệt để các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại 3 quyết định còn để kéo dài).

Vì vậy, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và UBND huyện Đức Trọng lập các thủ tục tham mưu UBND tỉnh thu hồi một phần dự án Chợ đầu mối nông sản chất lượng cao Đức Trọng, tương ứng với diện tích đất chậm đưa vào sử dụng là hơn 10.000m2 do đã được ra hạn tới lần thứ 4 nhưng vẫn chưa đất vào sử dụng.

Minh Đức

Theo VietnamFinance