Chủ tịch Bình Định yêu cầu công khai thông tin quy hoạch, tránh bị lợi dụng 'thổi giá' đất

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu cơ quan chức năng công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn vừa có chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn.

Cụ thể, các Sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai; bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, "thổi giá" đất, giá bất động sản.

Các địa phương phải quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất; xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance