Bình Định đặt mục tiêu đến 2025 hoàn thành gần 13.000 căn nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư của 4 dự án nhà ở xã hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, dự án đầu tư; có văn bản cam kết cụ thể, đảm bảo khởi công dự án chậm nhất trong quý I/2024, đưa dự án vào sử dụng chậm nhất trong năm 2025.

UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với các nhà đầu tư liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với các dự án: nhà ở xã hội Pisico, khu nhà ở xã hội (thuộc khu vực 01, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn), nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, dự án đầu tư để triển khai thực hiện; có văn bản cam kết thực hiện cụ thể, đảm bảo khởi công dự án chậm nhất trong quý I/2024, đưa dự án vào sử dụng chậm nhất trong năm 2025.

Đối với dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo (TP. Quy Nhơn), lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở và các quy định hiện hành của nhà nước. Chủ tịch tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023

Đối với dự án nhà ở xã hội tại tổ 1, khu vực 7, phường Nhơn Phú (TP. Quy Nhơn), Chủ tịch tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng rà soát hồ sơ, các thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất nêu trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/5/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Xây dựng việc phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh phải được kiểm soát, đảm bảo phát triển theo đúng định hướng, phù hợp, đảm bảo cân bằng tỷ lệ cung – cầu theo thị trường. Trước mắt, Sở tập trung triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đã có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội được duyệt, đến năm 2025 hoàn thành khoảng 12.900 căn nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội phải được đầu tư xây dựng đẹp, đảm bảo chất lượng, bền vững, lâu dài; giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải phù hợp, đảm bảo khả năng tiếp cận của các đối tượng theo quy định. Nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể cho từng dự án và có văn bản cam kết thực hiện; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với các dự án triển khai chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, Sở Xây dựng phải tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá lại năng lực của chủ đầu tư để xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý cho phù hợp theo quy định.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance