Chứng khoán VIX trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu (HJS)

Chứng khoán VIX đã hoàn tất mua 2.995.162 cổ phiếu HJS của Thủy điện Nậm Mu, giao dịch được thực hiện vào ngày 21/11.

CTCP Chứng khoán VIX vừa thông báo đã mua vào gần 3 triệu cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu (sàn HNX) qua đó nâng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ mức 1,02 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,86% vốn) lên 4,015 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,12%).

Chứng khoán VIX chi thêm 111 tỷ đồng để ngồi ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Nậm Mu (HJS)
Chứng khoán VIX chi thêm 111 tỷ đồng để ngồi ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Nậm Mu (HJS)

Ngày VIX trở thành cổ đông lớn tại Thủy điện Nậm Mu là 21/11/2022. Trong phiên này, cổ phiếu HJS xuất hiện giao dịch mua thỏa thuận bằng với số cổ phiếu mua vào của VIX, giá trị mua thỏa thuận ghi nhận gần 111 tỷ đồng - tương ứng giá mua 37.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là giá đóng cửa của cổ phiếu HJS phiên 20/11.

Với giao dịch mua vào mới đây, Chứng khoán VIX đã trở thành một trong hai cổ đông lớn tại công ty thủy điện này sau CTCP Sông Đà 9 (Mã SD9) với tỷ lệ 36,43% vốn.

Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF), tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Lương, Ủy viên HĐQT CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS – sàn HNX) vừa bán thành công 5,1 triệu cổ phiếu HJS từ ngày 16/9 đến 14/10/2022 qua đó giảm sở hữu tại HJS từ 24,29% về 0%.

Theo tìm hiểu, Thủy điện Nậm Mu được thành lập ngày 12/2/2003 sau khi Tổng Công ty Sông Đà quyết định chuyển đổi Nhà máy Thủy điện Nậm Mu thành CTCP Thủy điện Nậm Mu, đồng thời bàn giao quyền quản lý phần vốn Nhà nước tại CTCP Thủy điện Nậm Mu cho CTCP Sông Đà 9. Tới ngày 20/12/2006, cổ phiếu HJS chính thức niêm yết trên sàn HNX.

Lợi nhuận quý III/2022 của Chứng khoán VIX đạt hơn 88 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ

Trong quý III/2022, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu đạt 182,33 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 88,09 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của VIX
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của VIX

Xét về cơ cấu doanh thu, trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 53,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 137,11 tỷ đồng về 117,7 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 38% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 17,34 tỷ đồng về 28,3 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 60,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 32,66 tỷ đồng về 21,53 tỷ đồng; doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm 51,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 14,84 tỷ đồng về 14,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 950,22 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 414,56 tỷ đồng, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Chứng khoán VIX ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.194,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 237,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 0,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3.139,4 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm 4.118,9 tỷ đồng cổ phiếu để huy động vốn.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán VIX tăng 74,2% so với đầu năm lên 8.238,2 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 4.684,9 tỷ đồng, chiếm 56,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.024,9 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng tài sản; các khoản cho vay đạt 1.409,4 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 192,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.084,4 tỷ đồng lên 4.684,9 tỷ đồng; các khoản cho vay giảm 52,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.580,8 tỷ đồng về 1.409,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Về phần cổ phiếu niêm yết cũng tăng từ 614 tỷ đồng lên 911 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo khoản đầu tư này đã lỗ 72 tỷ đồng.

Trong báo cáo quý 3, VIX không nói rõ đang đầu tư vào các cổ phiếu nào. Còn trong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm, các cổ phiếu niêm yết mà công ty này nắm giữ tại thời điểm 30/6/2022 là IDC, VGC, IJC, GEX. Các cổ phiếu chưa niêm yết là IDP, VAV, HEM, CTCP Hạ tầng Gelex và các cổ phiếu khác.

Kết phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu của VIX ở mức 6.890 đồng/cp.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống