Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/5

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/5 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị phù hợp thị trường cho PLX

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) đã công bố sẽ thanh toán cổ tức tiền mặt 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 4,3%) cho năm 2017.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 25/06/2018. Ngày thanh toán chưa được công bố. Trong khi đó, PLX đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt ít nhất 1.200 đồng/cổ phiếu (lợi suất 1,6%) cho năm 2018.

Chúng tôi cho rằng lượng cổ tức tiền mặt thực tế có thể cao hơn trong bối cảnh nguồn lực tài chính mạnh mẽ của PLX, do đó chúng tôi dự báo cổ tức tiền mặt 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 4,3%), tương tự mức 2017.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho PLX với tổng mức sinh lời 7,1% (bao gồm lợi suất cổ tức 4,3%). PLX hiện đang giao dịch với P/E trượt 23,6 lần, dựa theo giá đóng cửa phiên 16/5.

Khuyến nghị TLG đối với các nhà đầu tư dài hạn

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 105.500 đồng/cổ phiếu để phản ánh việc tăng lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro thị trường trong mô hình chiết khấu dòng tiền.

Chúng tôi giữ nguyên giả định tăng trưởng doanh thu 2018 đạt 18% nhờ bút viết và dụng cụ văn phòng tăng trưởng mạnh, trong khi xuất khẩu dụng cụ mỹ thuật phục hồi. C

húng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp 2018 sẽ đạt 36,6%, thấp hơn so với năm 2017 do giá nhựa tiếp tục phục hồi từ mức thấp.

Vì vậy, chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 10% lên 294 tỷ đồng, phù hợp với mục tiêu ban lãnh đạo đề ra.

Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 16/05/2018 tại TP. HCM, cổ đông đã thông qua việc tách cổ phiếu tỷ lệ 10:3, trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2017, và kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 20% cho năm 2018.

Chúng tôi cho rằng các ưu tiên chiến lược của TLG (mở rộng công suất, tăng cường khép kín chuỗi sản xuất, và chủ động về nguyên vật liệu) sẽ củng cố lợi thế cạnh tranh cũng như hiệu suất hoạt động của công ty.

Định giá tỏ ra hấp dẫn với PER 2018 tại mức 20,2 lần, phản ánh triển vọng tăng trưởng ổn định và chỉ số cơ bản lành mạnh. Chúng tôi khuyến nghị TLG đối với các nhà đầu tư dài hạn, tìm kiếm cổ phiếu ổn định, an toàn.

Theo Lạc Nhạn/ Tinnhanhchungkhoan.vn

Tin liên quan