Cổ phiếu DRH bị hạn chế giao dịch từ 27/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán

Cổ phiếu DRH của CTCP DRH Holdings bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ 27/5/2024.

Trụ sở của DRH Holdings tại 67 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM  
Trụ sở của DRH Holdings tại 67 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM  

Theo đó, cổ phiếu DRH chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ 27/5/2024.

HOSE cho biết, DRH Holdings chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE lần lượt đưa cổ phiếu DRH vào diện cảnh báo từ 24/4/2024 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày và vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/5/2024 do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, ngày 15/5/2024, DRH Holdings đã có công văn giải trình chậm công bố công bố thông tin BCTC kiểm toán và báo cáo thường niên 2023.

Theo đó, trong suốt quá trình thực hiện công tác kiểm toán, công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc phát hành BCTC mà đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đã yêu cầu.

Tuy nhiên, vào 14/5/2024, công ty nhận phản hồi không rõ nguyên nhân từ EY về việc ngưng thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023.

Đến ngày 20/5/2024, DRH Holdings ra quyết nghị thông qua việc ngừng thực hiện hợp đồng kiểm toán với EY. Đồng thời, DRH Holdings lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm công ty kiểm toán độc lập BCTC cho năm tài chính 2023. Dự kiến BCTC kiểm toán 2023 sẽ được hoàn thành trước 15/8/2024.

Việc chưa hoàn thiện BCTC kiểm toán 2023 nên Báo cáo thường niên chưa thể công bố đúng thời hạn theo quy định (110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính). Dự kiến, công ty sẽ công bố Báo cáo thường niên sau 10 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành BCTC kiểm toán 2023.

Được biết, EY đã thực hiện BCTC kiểm toán cho DRH Holdings trong 6 năm liền (2017-2022) và soát xét 2023.

Trong báo cáo soát 2023, EY được ký bởi ông Lê Vũ Trường, Phó Tổng Giám đốc EY, có đề cập vấn đề cần nhấn mạnh. Đó là thuyết minh 2.6, nhóm công ty chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán đã cam kết với các trái chủ tại các hợp đồng trái phiếu với giá trị lần lượt 166 tỷ đồng đồng và 15,6 tỷ đồng.

Điều kiện này, cùng với các vấn đề khác được trình bày tại thuyết minh số 2.6 cho thấy sự tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Theo BCTC 2023 do DRH Holdings tự lập, công ty ghi nhận doanh thu gần 8 tỷ đồng, giảm 85,4% (-51 tỷ đồng) so với năm 2022.

Công ty chỉ đạt gần 3 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 95% (-51 tỷ đồng); doanh thu hoạt động tài chính gần 29 tỷ đồng, giảm 23,4% (-9 tỷ đồng); lãi trong công ty liên kết 18 tỷ đồng, giảm 46,9% (-16 tỷ đồng); lợi nhuận khác ghi nhận -3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được 5 tỷ đồng.

Các khoản lợi nhuận đồng loạt giảm mạnh nhưng chi phí lại tăng như chi phí tài chính ở mức 114 tỷ đồng, tăng 22,6% (+21 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ.

Điều này dẫn đến việc DRH Holdings ghi nhận lỗ trước thuế 91 tỷ đồng trong khi năm 2022, công ty ghi nhận lãi gần 15 tỷ đồng.

Cổ phiếu DRH bị hạn chế giao dịch từ 27/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán - Ảnh 1

Biểu đồ doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của DRH Holdings giai đoạn 2007-2023

Trong quý 1/2024, DRH Holdings ghi nhận 815 triệu đồng doanh thu thuần, giảm 86,6% so với cùng kỳ năm trước, lỗ trước thuế gần 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2024, công ty có 787 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Tổng tài sản 3.958 tỷ đồng, tập trung ở các khoản phải thu 1.528 tỷ đồng (chiếm 38,6% tổng tài sản), hàng tồn kho 1.130 tỷ đồng (28,6%), đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 970 tỷ đồng (24,5%).

Kết thúc phiên giao dịch 27/5/2024, cổ phiếu DRH ở mức 3.560 đồng/cổ phiếu, giảm 29,2% so với đầu năm trong khi VN-Index tăng 12,2%. Ở mức giá hiện tại, vốn hóa của công ty còn 473 tỷ đồng.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống