Cổ phiếu LDG giảm sàn 5 phiên liên tiếp, công ty phải giải trình

Giá cổ phiếu LDG giảm là do cung cầu của thị trường và thị hiếu của nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

 

Ngoài việc giảm sàn 5 phiên liên tiếp, LDG không thể tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dù đã triệu tập cổ đông 2 lần.
Ngoài việc giảm sàn 5 phiên liên tiếp, LDG không thể tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dù đã triệu tập cổ đông 2 lần.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khánh Hưng còn cho biết, công ty vẫn hoạt động bình thường, không có biến động gì xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Đóng cửa ngày 17/6, cổ phiếu LDG đạt 8.290 đồng/cổ phiếu, giảm sàn phiên thứ 5 liên tiếp. Nếu so từ khi lập đỉnh 29.200 đồng/cổ phiếu vào 10/1, cổ phiếu LDG đã giảm 71,6% khiến nhiều nhà đầu bị thiệt hại nặng nề.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất của LDG là ông Nguyễn Khánh Hưng nắm giữ 27.126.982 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 11,33%. Tuy nhiên ông Nguyễn Khánh Hưng vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là cá nhân lướt sóng cổ phiếu LDG thuộc hàng siêu hạng, mua thấp - bán cao.

Đơn cử, trong khoảng thời gian 1/4 - 30/4/2021, ông Nguyễn Khánh Hưng mua 1.756.000 cổ phiếu ở vùng giá 7.400 - 9.400 đồng/cổ phiếu.

Khoảng thời gian 23/11 - 22/12/2021, ông Nguyễn Khánh Hưng bán 3 triệu cổ phiếu ở vùng giá 11.300 - 19.800 đồng/cổ phiếu.

Và mới đây là, cổ phiếu LDG lao dốc không phanh, ông Nguyễn Khánh Hưng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu từ 22/6 - 21/7.

Với sự giảm giá không phanh cùng hàng loạt nhà đầu tư tháo chạy “cắt lỗ” nên LDG tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đều không thể tiến hành do số lượng cổ đông tham dự thấp. 

Theo điều lệ của công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; nếu đại hội không đủ điều kiện tiến hành, công ty phải thực hiện tổ chức đại hội lần 2 với ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội lần 3 sẽ không phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

LDG tổ chức đại hội lần 1 vào 15/4 nhưng chỉ có 29,57% số cổ phần có biểu quyền tham dự nên công ty phải tổ chức đại hội lần 2 vào 2/6. Đại hội lần 2 thu hút sự quan tâm hơn của nhà đầu tư với 30,1458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhưng vẫn không đủ điều kiện để thực hiện.

LDG trở thành một trong số ít công ty niêm yết phải thực hiện đại hội lần 3 và công ty sẽ tổ chức vào 30/6.

>>>Đầu tư LDG: Dòng tiền kinh doanh âm nặng, liên tục vay nợ ngân hàng và trái phiếu để ‘bù đắp’ dòng tiền

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống