Công an xác minh vi phạm tại Dự án Cồn Tân Lập - Khánh Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan đến dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Cơ quan công an đang xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thu hồi đất và giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập  
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập  
Cụ thể, gồm toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ thực hiện Dự án, xử lý vi phạm....). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cũng phải làm rõ dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập có nằm trong kế hoạch sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không. 

Ngoài ra, dự án có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai không? Quá trình triển khai thực hiện dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường không? Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp danh sách các cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Dự án đầu tư Khu dân cư Cồn Tân Lập được được tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2011 do liên danh Công ty CP Sông Đà - Thăng Long và Công ty CP Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án diện tích hơn 7,9ha, tổng mức đầu tư 2.718 tỷ đồng. 

Sau đó, dự án được chia ra các dự án thành phần, chuyển nhượng cho các nhà đầu tư

Tuy vậy, trải qua gần 13 năm, dự án này vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance