Công ty Shark Thủy lỗ ròng kỷ lục hơn trăm tỷ trong quý 4/2022

Cả năm 2022, Apax Holdings lỗ ròng 87 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 11 tỷ đồng, đây mức lỗ cao nhất của công ty từ trước tới nay. Tuy nhiên công ty này vẫn có hơn 700 tỷ tiền mặt hết năm.

 

Công ty Shark Thủy lỗ ròng kỷ lục hơn trăm tỷ trong quý 4/2022 - Ảnh 1

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của Apax Holdings cho biết công ty hiện vẫn có khoản tiền mặt đạt xấp xỉ 700 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính cả khoản tương đương tiền, giá trị khoản mục này của công ty là gần 737 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (IBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với kết quả kinh doanh ảm đạm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý cuối năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần âm 45,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng âm hơn 81 tỷ đồng, nên Apax Holdings vẫn có lãi gộp 36 tỷ đồng trong quý. Dù vậy, kết quả này đã giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 4/2022, doanh thu tài chính của công ty cũng báo số âm 42 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính lên tới gần 90 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (phần lớn số tăng đến từ chi phí lãi vay phải trả).

Về tình hình tài chính, cuối quý 4/2022, tổng tài sản của công ty đạt 4.597 tỷ đồng giảm 1% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền khoảng 737 tỷ đồng tăng 6% so với đầu năm.

Dù được hoàn nhập gần 85 tỷ đồng chi phí bán hàng trong quý, Apax Holdings vẫn phải chi gần 81 tỷ đồng để trả chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Kết quả đơn vị này ghi nhận mức lỗ sau thuế gần 93 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 87 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, công ty đạt 1.336 tỷ đồng doanh thu tăng 35% so với năm trước. Lỗ ròng 87 tỷ đồng trong khi năm trước lãi 11 tỷ đồng, đây mức lỗ cao nhất của công ty từ trước tới nay.

Năm 2022, Apax Holdings đặt kế hoạch doanh thu 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 61% mục tiêu doanh thu.

Tính đến cuối năm 2022, công ty có tổng tài sản gần 4.596 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 2.463 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của Apax Holdings cho biết công ty hiện vẫn có khoản tiền mặt đạt xấp xỉ 700 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính cả khoản tương đương tiền, giá trị khoản mục này của công ty là gần 737 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ phải trả của Apax Holdings đến cuối năm cũng lên tới 3.076 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính là 1.915 tỷ đồng (cả ngắn hạn và dài hạn)

Tại ngày 31/12/2022, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 67% xuống 100 tỷ đồng do cuối kỳ không ghi nhận khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (200 tỷ đồng) như đầu năm. Còn khoản đầu tư dài hạn lại tăng 11% lên 655 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (658 tỷ đồng).

Apax Holdings là tập đoàn đầu tư đa ngành, lĩnh vực cốt lõi hiện tại là giáo dục. Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn là ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được nhắc đến với tên Shark Thủy.

Tính đến cuối năm 2022, Apax Holdings có 3 công ty con và một công ty liên kết. Cụ thể, công ty liên kết là CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng giáo dục Apax (33,33%).

Ba công ty con là CTCP Anh Ngữ Apax (66,36%); CTCP Phát triển Giáo dục Igarten (51,2%); CTCP Trường liên cấp Firbank Australia (99,35%).

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Apax Holdings là khoản phải thu ngắn hạn, khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong đó, công ty phải trả trước cho người bán 163 tỷ đồng và 1.275 tỷ đồng là khoản thu ngắn hạn khác.

Thời gian gần đây, chuỗi Anh ngữ Apax Leaders liên tục vướng lùm xùm sau khi bị phụ huynh ở một số tỉnh thành "tố" trung tâm Anh ngữ không hoàn trả học phí cho phụ huynh, đóng cửa không thông báo lý do…... Nhiều phụ huynh đã đề nghị Apax English hoàn trả hàng tỷ đồng tiền học phí khi không thực hiện đúng cam kết đào tạo.

Sau khi mở rộng ồ ạt tại nhiều địa phương, Apax Leaders phải đối mặt với các vấn đề chất lượng dạy học, chậm trả lương, nợ lương giáo viên, không thể tổ chức khóa học.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận những vấn đề trên đang là tồn tại của Apax English và lãnh đạo Apax English đang phối hợp với Apax Holdings để có phương án xử lý phù hợp.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thành lập đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra hệ thống tiếng Anh Apax Leaders trên địa bàn thành phố. Trong 41 trung tâm của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders tại TP.HCM chỉ còn một địa điểm đang hoạt động, các trung tâm khác đã niêm phong, đóng cửa.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống