Đà Nẵng bế tắc thu hồi, loạt nhà đất dính đại án Vũ ‘Nhôm’ giờ ra sao?

Nhiều cơ sở nhà, đất Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên giao UBND TP. Đà Nẵng thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì có nhiều vướng mắc. Trong khi đó, các cơ sở ngày vẫn hoạt động kinh doanh và khá đông khách nhờ có vị trí đắc địa.

 

UBND TP. Đà Nẵng được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giao thu hồi nhiều cơ sở nhà, đất và dự án liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Tuy nhiên, quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến nay một số chưa thể thu hồi.
UBND TP. Đà Nẵng được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giao thu hồi nhiều cơ sở nhà, đất và dự án liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Tuy nhiên, quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến nay một số chưa thể thu hồi.
Các nhà đất chưa thể thu hồi gồm 4 cơ sở do có sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bản án và thực tế; 9 cơ sở nhà đất liên quan người thân của Vũ "nhôm" và các công ty liên quan do các tổ chức, cá nhân kiến nghị này về việc thu hồi, bồi thường tài sản hợp pháp.
Các nhà đất chưa thể thu hồi gồm 4 cơ sở do có sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bản án và thực tế; 9 cơ sở nhà đất liên quan người thân của Vũ "nhôm" và các công ty liên quan do các tổ chức, cá nhân kiến nghị này về việc thu hồi, bồi thường tài sản hợp pháp.
Nhà, đất số 37 Pasteur chưa thể thu hồi cũng do sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bản án và thực tế. Nhà, đất này đang được sử dụng để kinh doanh quán cà phê.
Nhà, đất số 37 Pasteur chưa thể thu hồi cũng do sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bản án và thực tế. Nhà, đất này đang được sử dụng để kinh doanh quán cà phê.
Tương tự, nhà, đất số 39 Pasteur cũng do sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bản án và thực tế. Nhà, đất này đang được sử dụng để kinh doanh quán bi-a.
Tương tự, nhà, đất số 39 Pasteur cũng do sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, bản án và thực tế. Nhà, đất này đang được sử dụng để kinh doanh quán bi-a.
 Đối nhà đất 22 Cô Giang, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ “nhôm”) có ý kiến, nhà đất này là tài sản đứng tên bà, bà không có trách nhiệm phải dùng tài sản của mình được tạo lập hợp pháp để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
 Đối nhà đất 22 Cô Giang, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ “nhôm”) có ý kiến, nhà đất này là tài sản đứng tên bà, bà không có trách nhiệm phải dùng tài sản của mình được tạo lập hợp pháp để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng thu hồi các tài sản nêu trên thì UBND TP. Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho bà Hiền. Nhà đất này hiện đang được sử dụng kinh doanh quán ăn.
Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng thu hồi các tài sản nêu trên thì UBND TP. Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho bà Hiền. Nhà đất này hiện đang được sử dụng kinh doanh quán ăn.
 Đối với nhà, đất số 2 Hải Phòng, bà Ngô Minh Phương và bà Ngô Minh Anh có ý kiến đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ. Bà Anh, bà Phương là người được cho tặng tài sản một cách hợp pháp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; do đó không có trách nhiệm phải dùng tài sản của mình để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
 Đối với nhà, đất số 2 Hải Phòng, bà Ngô Minh Phương và bà Ngô Minh Anh có ý kiến đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ. Bà Anh, bà Phương là người được cho tặng tài sản một cách hợp pháp và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; do đó không có trách nhiệm phải dùng tài sản của mình để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng thu hồi tài sản nêu trên thì UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho bà Anh, bà Phương. Nhà đất này trước đây được sử dụng kinh doanh quán ăn nhưng hiện giờ đã đóng cửa và treo bảng cho thuê.
Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng thu hồi tài sản nêu trên thì UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho bà Anh, bà Phương. Nhà đất này trước đây được sử dụng kinh doanh quán ăn nhưng hiện giờ đã đóng cửa và treo bảng cho thuê.
Đối với nhà đất 34 Hoàng Văn Thụ, bà Phan Anh Hạnh Trinh có kiến nghị bà không phải là bị cáo trong bản án, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án. Tài sản là quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ là bà nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp từ và ông Phan Văn Anh Vũ và Công ty TNHH IVC. Do đó, việc duy trì lệnh kê biên, thu hồi các tài sản nêu trên để thực hiện nghĩa vụ cho ông Phan Văn Anh Vũ là trái quy định pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Trinh.
Đối với nhà đất 34 Hoàng Văn Thụ, bà Phan Anh Hạnh Trinh có kiến nghị bà không phải là bị cáo trong bản án, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án. Tài sản là quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ là bà nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp từ và ông Phan Văn Anh Vũ và Công ty TNHH IVC. Do đó, việc duy trì lệnh kê biên, thu hồi các tài sản nêu trên để thực hiện nghĩa vụ cho ông Phan Văn Anh Vũ là trái quy định pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Trinh.
 Bà Phan Anh Hạnh Trinh kiến nghị huỷ bỏ việc kê biên, UBND TP. Đà Nẵng thu hồi, huỷ bỏ quyết định liên quan đến cơ sở nhà, đất 34 Hoàng Văn Thụ. Hiện nhà đất này đang được để kinh doanh bi-a, cà phê và phòng tập thể dục.
 Bà Phan Anh Hạnh Trinh kiến nghị huỷ bỏ việc kê biên, UBND TP. Đà Nẵng thu hồi, huỷ bỏ quyết định liên quan đến cơ sở nhà, đất 34 Hoàng Văn Thụ. Hiện nhà đất này đang được để kinh doanh bi-a, cà phê và phòng tập thể dục.
 Đối với nhà, đất số 45 Nguyễn Thái Học, Công ty TNHH I.V.C kiến nghị đây tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty, do dó công ty không có trách nhiệm phải dùng tài sản của công ty để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng thu hồi tài sản nêu trên thì UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
 Đối với nhà, đất số 45 Nguyễn Thái Học, Công ty TNHH I.V.C kiến nghị đây tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty, do dó công ty không có trách nhiệm phải dùng tài sản của công ty để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng thu hồi tài sản nêu trên thì UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
Đối với nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học, Công ty TNHH Phú Gia Compound (được đổi tên từ Công ty TNHH Minh Hưng Phát vào tháng 8/2016) có ý kiến đây là tài sản hợp pháp của công ty nên việc thực hiện kê biên, thu hồi đối với tài sản trên là trái quy định pháp luật. Ngôi nhà này đóng cửa nhiều năm nay. 
Đối với nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học, Công ty TNHH Phú Gia Compound (được đổi tên từ Công ty TNHH Minh Hưng Phát vào tháng 8/2016) có ý kiến đây là tài sản hợp pháp của công ty nên việc thực hiện kê biên, thu hồi đối với tài sản trên là trái quy định pháp luật. Ngôi nhà này đóng cửa nhiều năm nay. 
Đối với nhà, đất số 73 Nguyễn Thái Học, Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc kiến nghị đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty, tài sản chung của các cổ đông của công ty, thuộc quyền định đoạt của tất cả cổ đông. Do đó công ty không có trách nhiệm phải dùng tài sản của công ty, tài sản của các cổ đông trong công ty để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
Đối với nhà, đất số 73 Nguyễn Thái Học, Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc kiến nghị đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công ty, tài sản chung của các cổ đông của công ty, thuộc quyền định đoạt của tất cả cổ đông. Do đó công ty không có trách nhiệm phải dùng tài sản của công ty, tài sản của các cổ đông trong công ty để chịu trách nhiệm thi hành bản án hay thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
Trường hợp UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi tài sản nêu trên thì UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho Công ty. Hiện nhà, đất này cũng đang được sử dụng kinh doanh quán cà phê.
Trường hợp UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi tài sản nêu trên thì UBND thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi sai phạm phải bồi thường thiệt hại cho Công ty. Hiện nhà, đất này cũng đang được sử dụng kinh doanh quán cà phê.
 

Ngoài các cơ sở, nhà đất trên, UBND TP. Đà Nẵng cũng gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện với thu hồi đối với thửa đất số B3-13-35, diện tích hơn 174m2 và thửa đất số B3-13-51, diện tích 210m2, thuộc tờ bản đồ KT01/01, Khu đô thị Harbour Ville (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Nguyên do là các tài sản này đều đã được chuyển nhượng trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiến hành kê biên.

Bên cạnh đó còn có Dự án Khu du lịch ven biển tại đường Trường Sa. Đây là dự án này đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư và giao đất, cho thuê đất theo dự án đầu tư đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

Theo quy định Điều 48 Luật Đầu tư không quy định thu hồi dự án, chỉ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Do vậy, UBND TP. Đà Nẵng báo cáo TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét, đính chính bản án: "Giao UBND TP. Đà Nẵng thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của dự án Khu du lịch biển Non nước, diện tích 3,77ha, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance