Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng thắt chặt tín dụng bất động sản, không cho phép đảo nợ

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất trên địa bàn TP để đảm bảo an toàn tín dụng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng có biện pháp yêu cầu các ngân hàng thương mại không cho phép đảo nợ hoặc định giá lại đối với quyền sử dụng đất đã thế chấp; thặt chặt tín dụng bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cho vay vốn tín dụng bất động sản.

Đà Nẵng đang tăng cường quản lý để hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP phát triển ổn định, lành mạnh.  
Đà Nẵng đang tăng cường quản lý để hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP phát triển ổn định, lành mạnh.  

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cương thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Thường xuyên trao đổi thông tin với Công an TP về tình hình triển khai đấu giá, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thì giao Công an TP triển khai xử ý theo quy định pháp luật.

Sở TN&MT, Sở Tài chính rà soát, nâng cao chất lượng trong công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm sát giá thị trường. Yêu cầu Sở TN&MT có biện pháp quản lý chặt chẽ hồ sơ đấu giá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức bán đấu giá với cơ quan liên quan để đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá; áp dụng hình thức đấu giá phù hợp, linh hoạt, mở rộng hình thức đấu giá trực tuyến.

Sở Xây dựng nghiên cứu Luật Kinh doanh bất động sản 2-14 để đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách thực hiện điều tiết thị trường bất động sản; theo dõi tình hình kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản để báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo nhằm đảm bảo thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

Đồng thời thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam