Đại gia bất động sản khu công nghiệp Bình Dương báo lãi lớn nhất 5 năm qua

Mới đây, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với con số lãi cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Mặc dù năm 2023 là năm mà thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn khi phải từng bước dò đường vượt qua, các ông lớn trong ngành bất động sản điêu đứng thì một doanh nghiệp sở hữu quỹ đất khu công nghiệp rộng như Nam Tân Uyên gần như không bị ảnh hưởng. Thậm chí, năm 2023 còn là năm mang lại con số lãi cao nhất trong 5 năm qua cho doanh nghiệp này.

Nguồn: BCTC quý IV/2023 của Nam Tân Uyên
Nguồn: BCTC quý IV/2023 của Nam Tân Uyên

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý IV/2023 cho thấy, Nam Tân Uyên đã mang về 62,78 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng cao tới 66,12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ mang về 18,78 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng đạt kết quả 75,25 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý IV/2023, NTC còn có lợi nhuận khác hơn 1,23 tỷ đồng nên cả quý mang lại 76,48 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các loại thuế phí, công ty mang về 67,62 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, công ty mẹ NTC dù báo doanh thu thuần giảm 15% YoY còn 235 tỷ đồng song nhờ 241 tỷ đồng thu từ hoạt động tài chính - tăng 55% YoY (chủ yếu là lãi tiền gửi) nên lợi nhuận ròng tăng 17% lên mức 300 tỷ đồng - mức cao nhất 5 năm. Biên lãi ròng tương ứng đạt 128%.

Giải trình về kết quả này, phía NTC cho biết, do doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 252,05% tương đương với 47,34 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2023 đề ra là lợi nhuận sau thuế hơn 284,45 tỷ đồng, thì Nam Tân Uyên đã vượt 5% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối năm 2023, trên bảng cân đối kế toán, đáng chú ý nhất là khoản tiền gửi 1.210 tỷ đồng - chiếm 90% tài sản ngắn hạn. Cùng với đó, NTC còn "của để dành" hơn 3.000 tỷ đồng "doanh thu chưa thực hiện" - chiếm 83,3% tổng nợ phải trả.

Khoản nợ vay tài chính của Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chỉ ở mức 276 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của NTC đạt xấp xỉ 4.564 tỷ đồng, tăng 503 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi chiếm tới 90% tổng tài sản ngắn hạn, với xấp xỉ 1.210 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của NTC tại thời điểm 31/12/2023 là hơn 3.603 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt xấp xỉ 440 tỷ đồng.

Cũng trong quý IV/2023, thuyết minh báo cáo tài chính Nam Tân Uyên cho biết, công ty đang xây dựng 2 dự án dở dang dài hạn. Một là 9,67 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thuộc dự án Khu Dân cư Nam Tân Uyên mở rộng nằm tại phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô diện tích lên tới 197.958,2m2 trong đó, diện tích xây nhà để ở là 87.548,66m2, đất thương mại dịch vụ là 7.669,19m2.

Hai là 171,64 tỷ đồng là chi phí xây dựng dở dang thuộc dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 2 với mục đích đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 871,951 tỷ đồng.

Hà Thu

Chất lượng và Cuộc sống