'Đại gia' nào cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ lãi rất thấp, không tài sản đảm bảo?

Tính đến ngày 10/4/2023, ông Lê Thái Sâm đã cho Bamboo Airways vay tổng số tiền gốc và lãi là 7.727 tỷ đồng. Hiện tại, hãng bay này vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để hoàn trả số tiền đã vay của ông Sâm.

Trong kiến nghị gửi tới đại hội cổ đông bất thường ngày 9/5 của Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm cho biết đang sở hữu hơn 231,7 triệu cổ phần Bamboo Airways, tương ứng 12,53% vốn điều lệ của hãng hàng không này.

Từ năm 2022 đến nay, để đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên khi Bamboo Airways phải đối mặt nhiều khó khăn, nhất là về tài chính, ông Sâm nói đã ký các hợp đồng cho công ty vay tiền mặt (không lãi suất, lãi thấp và không tài sản đảm bảo). Đến hết ngày 10/4, tổng sổ tiền Bamboo Airways đã vay ông Sâm là hơn 7.727 tỷ đồng.

Đến nay, Bamboo Airways chưa có kế hoạch cụ thể để hoàn trả số tiền đã vay, do đó ông Sâm cho rằng việc công ty phát hành cổ phần để hoán đổi nợ với ông là cấp thiết và là cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của chủ nợ cho vay không có tài sản đảm bảo,

Cũng theo ông Sâm, việc hoán đổi nợ cũng đồng thời giảm áp lực thanh toán tiền lãi và áp lực hoàn trả tiền vay cho Bamboo Airways.

Ông Sâm kiến nghị Bamboo Airways phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ với số lượng 1,15 tỷ cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông. Số lượng cổ phần sau phát hành dự kiến là 3 tỷ cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, 772 triệu cổ phần phát hành, tương ứng giá trị 7.720 tỷ đồng để hoán đổi cho chủ nợ và 378 triệu cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược. Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phần sau phát hành dự kiến là 38,3% và không hạn chế chuyển nhượng.

Theo phương án này, đối tượng chào bán là các chủ nợ của Bamboo Airways thoả mãn các tiêu chí sau như cho công ty vay tiền mà không có/không yêu cầu tài sản đảm bảo; tổng dư nợ từ 1.000 tỷ đồng trở lên và chủ nợ có yêu cầu hoán đổi nợ thành cổ phần.

Bên cạnh đó là các nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Bamboo Airways mà HĐQT xét thấy mang lại lợi ích, hỗ trợ cho công ty. Sau khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư chiến lược trở thành cổ đông sở hữu trên 5% vốn của Bamboo Airways.

Ông Sâm cũng đề xuất không chào bán cổ phần cho toàn bộ cổ đông hiện hữu, mà chỉ phát hành cho các cổ đông, nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

Mới đây, HĐQT FLC đã công bố việc chuyển nhượng cổ phần Bamboo Airways mà FLC đang sở hữu cho ông Lê Thái Sâm. Như vậy, với hơn 400 triệu cổ phần của FLC chuyển nhượng, tương ứng tỷ lệ 21,7% vốn điều lệ; cộng với 231,7 triệu cổ phần đang sở hữu, tương ứng 12,53% vốn điều lệ, ông Sâm sẽ có thể nắm đến hơn 34% vốn của Bamboo Airways.

Ông Lê Thái Sâm sinh năm 1964, tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân TP. HCM năm 1986, có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính - ngân hàng.

Sau biến cố liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của FLC và Bamboo Airways, ông Sâm được bầu làm thành viên HĐQT FLC từ tháng 7/2022. Đến tháng 8/2022, ông Sâm tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT Bamboo Airways.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường tổ chức đầu tháng 4 vừa qua, Bamboo Airways dự kiến phát hành 772 triệu cổ phần tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 7.720 tỷ đồng để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa hãng bay với chủ nợ. Đồng thời, hãng cũng dự tính phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, phương án này của Bamboo Airways đã không được phần lớn cổ đông thông qua.

Chí Bình

Theo VietnamFinance