Đạm Cà Mau chi 1.588 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

Với tỷ lệ cổ tức 30%, tức cổ đông nhận được 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, Đạm Cà Mau sẽ chi 1.588 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

 

Sản phẩm phân Kali của Đạm Cà Mau.
Sản phẩm phân Kali của Đạm Cà Mau.

Đạm Cà Mau vừa công bố 29/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền, ngày thanh toán 11/9.

Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Cà Mau sẽ chi 1.588 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) sở hữu 400.023.057 cổ phiếu, tỷ lệ 75,56%, sẽ nhận được 1.200 tỷ đồng.

Năm 2022, Đạm Phú Mỹ nói riêng và các công ty phân bón đã ăn nên làm ra với doanh thu và lợi nhuận lập kỷ lục từ trước đến nay nhờ cơn sốt giá phân bón trên toàn cầu.

Theo đó, công ty đạt 15.925 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.596 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 61,3% YoY (+6.055 tỷ đồng) và 135% YoY (+2.640 tỷ đồng). Đáng chú ý là lợi nhuận năm 2022 lớn đến mức bằng tổng lợi nhuận của 5 năm trước đó 2017-2021. Với kết quả đạt được, lãi cơ bản trên cổ phiếu của Đạm Cà Mau đến 7.701 đồng/cổ phiếu nên công ty đã mạnh tay chi trả cổ tức 3.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, cơn sốt giá phân bón đã trở thành quá khứ khi bước sang năm 2023. Giá ure thế giới lao đốc, giảm 63% từ đỉnh cao nhất được thiết lập vào 4/2022 đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Đạm Cà Mau. Do đó, Đạm Cà Mau chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.458 tỷ đồng, giảm 68,3% YoY (-3.138 tỷ đồng).

Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Đạm Cà Mau giai đoạn 2012 đến nay (đơn vị tính: tỷ đồng).
Kết quả doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Đạm Cà Mau giai đoạn 2012 đến nay (đơn vị tính: tỷ đồng).

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, Đạm Cà Mau đạt 6.026 tỷ đồng doanh thu thuần và 585 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm lần lượt 26,1% YoY và 78,3% YoY.

Đáng chú ý doanh thu hoạt động tài chính đạt 264 tỷ đồng, chiếm đến 45% lợi nhuận trước thuế. Để có được điều này, Đạm Cà Mau có vay và nợ thuê tài chính chỉ 306 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng 8.372 tỷ đồng bên cạnh tiền mặt tại công ty 2.111 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 15.599 tỷ đồng, tăng 10,1% YoY (+1.432 tỷ đồng). Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trị giá 10.513 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 67,4% cơ cấu tổng tài sản; hàng tồng kho 2.301 tỷ đồng, chiếm 14,7%; tài sản cố định hữu hình 1.564 tỷ đồng, chiếm 10%. Điều đáng chú ý tại Đạm Cà Mau là tài sản cố định hữu hình đã được khấu hao đến 89,8% nguyên giá.

Đóng cửa 18/8, cổ phiếu DCM của Đạm Cà Mau đạt 30.800 đồng/cổ phiếu, tăng 16,2% so với đầu năm nay và chỉ giảm 34% so với đỉnh cao nhất lịch sử 46.680 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào năm 2022. Do đó, triển vọng trung dài hạn của DCM là kém tích cực.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống