Đằng sau con số lợi nhuận cao nhất 5 năm của An Gia

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã khép lại năm 2023 với lợi nhuận sau thuế 460 tỷ đồng, tăng 4,8 lần so với năm trước, cao nhất 5 năm qua. Đâu là động lực thực sự cho thành tựu này?

Đằng sau con số lợi nhuận cao nhất 5 năm của An Gia
Đằng sau con số lợi nhuận cao nhất 5 năm của An Gia

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của AGG đã cho thấy một quý kinh doanh khá tệ. Theo đó, quý này, doanh thu thuần chỉ đạt 176 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất trong vòng 9 quý trở lại đây.

Lợi nhuận gộp đạt 58 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 32,9%.

Trong quý, AGG có thêm 104 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 22%. Công ty cũng có khoản lợi nhuận khác 16 tỷ đồng.

Thêm vào việc tiết giảm được các loại chi phí (chi phí tài chính 36 tỷ đồng, giảm 22%; chi phí bán hàng 51 tỷ đồng, giảm 69%; chi phí quản lý 19 tỷ đồng, giảm 17%), AGG báo lãi trước thuế 65 tỷ đồng và lãi sau thuế 109 tỷ đồng. Kết quả này cải thiện rõ rệt so với khoản lỗ của cùng kỳ năm trước, lần lượt trước và sau thuế là -72 tỷ đồng và -186 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của AGG đạt 3.891 tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 977 tỷ đồng, giảm 6%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 25,1%.

Tuy nhiên, công ty đã khép lại năm 2023 với khoản lãi trước thuế 582 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần và lãi sau thuế 460 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với năm trước. Đây cũng là mức lãi sau thuế cao nhất 5 năm qua và cao thứ 2 lịch sử (chỉ thua 2018: 565 tỷ đồng); trong đó lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 175 tỷ đồng.

Để có được mức lợi nhuận tăng trưởng rất tốt này, ngoài việc tiết giảm chi phí (chi phí bán hàng 510 tỷ đồng, giảm 23%; chi phí quản lý 61 tỷ đồng, giảm 41%; chi phí tài chính 209 tỷ đồng, giảm 35%), AGG còn phải dựa vào doanh thu tài chính 376 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thu nhập phát sinh liên quan hợp đồng BCC. Bên cạnh đó là khoản lợi nhuận khác lên đến 80 tỷ đồng, chủ yếu là tiền phạt từ thanh lý hợp đồng.

Năm 2023, AGG đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 30% mục tiêu doanh thu và vượt 75% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của AGG đạt 9.293 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự gia tăng của các khoản phải thu, tăng 3,4%, đạt 5.925 tỷ đồng,  chiếm 63,7% tài sản.

Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 46%, còn 2.014 tỷ đồng, chiếm 21,6% tài sản, tập trung tại các dự án: The Westgate (1.379 tỷ đồng), The Standard (304 tỷ đồng), The Signal (233 tỷ đồng), The Sóng (56 tỷ đồng)…

Như vậy, có hơn 85% tài sản của AGG nằm ở các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 6.417 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Điểm tích cực là nợ vay giảm 5%, đạt 1.460 tỷ đồng. Tuy vậy, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm tới 39%, chỉ còn 1.899 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của AGG đạt 2.876 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,23 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của AGG âm 128 tỷ đồng, do giảm các khoản phải trả, tăng hàng tồn kho, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong bối cảnh dòng tiền vay/trả giảm 63% và 70% so với năm trước, chỉ đạt 997 tỷ đồng/1.103 tỷ đồng, AGG phải cân đối dòng tiền hoạt động bằng việc bán các khoản đầu tư vào đơn vị khác cũng như tăng thu hồi cho vay.

Dòng tiền đầu tư dương 479 tỷ đồng giúp lưu chuyển tiền thuần dương 49 tỷ đồng, nâng tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối năm lên 772 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance