Đất Xanh Group (DXG) phát hành trái phiếu gần 7 nghìn tỷ đồng ra thị trường quốc tế

(CL&CS) - ĐHĐCĐ 2022 của Tập đoàn Đất Xanh diễn ra ngày 28/5/2022 công bố nội dung phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, tương ứng khoảng 6.959 tỷ đồng. 

Trước đó, để HĐQT có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn cho các tài liệu, các vấn đề có liên quan phát sinh cần xin ý kiến cổ đông, HĐQT Đất Xanh Group đã có Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 từ 16/4/2022 sang 28/5/2022.

Trên thực tế, quyết định này có liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi có giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài với kỳ hạn 5 năm và giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT dự kiến bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua trước khi triển khai phát hành.

Lãnh đạo Đất Xanh Group cho biết, đây là đợt phát hành cho một đối tác chiến lược, hiện đang tiếp tục đàm phán với đối tác để chốt các nội dung trên với tinh thần bám sát chủ trương và nghị quyết HĐQT đã công bố trước đó, tức giá chuyển đổi vẫn tối thiểu 62.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, ngày 28/05/2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group, mã chứng khoán DXG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Nội dung được cổ đông quan tâm là tờ trình mới so với tài liệu ĐHĐCĐ công bố hồi tháng 3 là về nội dung phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, tương ứng khoảng 6.959 tỷ đồng. 

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đất Xanh 2022
Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đất Xanh 2022

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đất Xanh cho biết, 2021 - 2030 là giai đoạn vàng, đặc biệt trong thị trường hiện tại thì cơ hội càng lớn, mỗi ngày tập đoàn nhận lời chào từ 20-30 dự án.

Theo ông Thìn, giai đoạn này mà có thể huy động gói trái phiếu này thì giải quyết được vấn đề nguồn vốn, bổ sung nhiều dự án, quỹ đất quy mô lớn. Đặc biệt, do là trái phiếu chuyển đổi nên nhu cầu vốn, sử dụng vốn linh hoạt – là bước ngoặt giúp tăng cường nội lực trong giai đoạn khó khăn về huy động vốn. 

Trong Nghị quyết HĐQT, DXG công bố trước đó chủ trương phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, kỳ hạn 5 năm, không tài sản đảm bảo. Giá chuyển đổi sang cổ phiếu DXG giao cho HĐQT đề xuất, nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Còn trong tờ trình lần này, trái phiếu là loại chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng phát hành cụ thể do HĐQT hoặc đại diện theo ủy quyền của HĐQT quyết định. Kỳ hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2022.

Trong trường hợp áp dụng chuyển đổi, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng sau ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được dự kiến để cấp vốn cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động, hoặc sử dụng cho mục đích khác.

ĐHĐCĐ DXG cũng thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đều đã được thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo đó, Đất Xanh có kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phần, tương đương 38,59% tại thời điểm 31/12/2020. Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 10 - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT quyết định giá nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, vào tháng 6/2021, HĐQT phê duyệt việc chào bán tối đa 300 triệu USD. HĐQT dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Đất Xanh cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp để phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế, HĐQT đề xuất tạm dừng triển khai phương án đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

Trả lời cổ đông về gói trái phiếu này, ông Thìn cho biết, năm 2021, công ty trình gói trái phiếu nhưng do tình hình thị trường nên tạm dừng, năm nay công ty chuyển qua gói trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD, đã chốt được với đối tác nước ngoài, hai bên đang làm các thủ tục để đi đến kết thúc. Dự kiến thực hiện trong quý II, kết thúc trong quý III/2022. 

Cổ đông cũng đặt ra câu hỏi kế hoạch dự phòng nếu phát hành trái phiếu không thành công. Ông Thìn cho biết, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản của DXG thấp, tiền mặt cao. Việc phát hành trái phiếu thì tin tưởng vào đối tác đã đàm phán, đã đi đến giai đoạn cuối và sẽ thành công. 

Dĩ nhiên, DXG có các kế hoạch dự phòng nếu không phát hành được. Công ty sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc bán hàng để có dòng tiền, một số tổ chức tín dụng trong nước cũng cam kết giải ngân nếu DXG có nhu cầu vốn. Một số tổ chức nước ngoài cũng mong muốn góp vốn trái phiếu, hợp tác phát triển các dự án của DXG. 

Năm 2022, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, kết thúc quý I/2022, công ty đã hoàn thành 16,3% mục tiêu cả năm, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.400tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức dự kiến 20%. Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Đất Xanh Group đạt mức 28.871,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 89,1%, tương đương 25.719,8 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm, công ty bàn giao 2 dự án ở đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM), cuối năm nay bàn giao thêm dự án Bình Dương (hiện đang xây đến tầng 25). Gem Sky World, Đồng Nai cũng đang bàn giao giai đoạn 3. 

Giai đoạn 2022  - 2023, Đất Xanh có nhiều dự án trọng điểm đều trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bán hàng như Gem Sky World, Opal Skyline, Opal City View, Lux Star, Park View và Gem Riverside... Quy mô các dự án đều 3.000 – 8.000 căn hộ.

Năm 2021, ghi nhận 10.089 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,5 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.595 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 174 tỷ đồng do trích lập dự phòng chuyển nhượng cổ phần LDG. HĐQT DXG có tờ trình phân phối lợi nhuận 2021, trong đó không chia cổ tức năm 2021 và đã được ĐHCĐ 2022 thông qua. Trong khi theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021, năm 2021 sẽ chia cổ tức 20%. 

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống